Aanmelden op Bridge Online voor Power BI of Query met Invantive Cloud aanmeldcode

**Let op: stap voor 19 april 2021 over van de Bridge Online aanmeldcode naar de Invantive Cloud aanmeldcode voor Power BI en Power Query. Vanaf 19 april zal het aanmelden met de oude (lange) Bridge Online aanmeldcode NIET meer werken. **

Aanmelden met e-mailadres

Tot januari 2021 was het voor Bridge Online noodzakelijk uit beveiligingsoverwegingen om via een aparte aanmeldcode aan te melden op Invantive Bridge Online. Deze aanmeldcode was een lange reeks van cijfers en letters (een zogenaamde “GUID” of “UUID” voor een wereldwijde unieke tekenreeks).

Sinds januari 2021 biedt Invantive Bridge Online ook de mogelijkheid om aan te melden met het e-mailadres dat gebruikt wordt als Invantive Cloud aanmeldcode, samen met het bijbehorende wachtwoord. Een voorbeeld:

Aanmelden op Bridge Online

Of via Microsoft Power BI met de Invantive Cloud aanmeldcode en wachtwoord:

De interne structuur is zo aangepast dat de beveiligingsoverwegingen niet meer speelden, zodat gebruikers gemakkelijker en met minder verschillende wachtwoorden kunnen werken.

Op deze wijze werkt Invantive naar een uniforme persoonsgebonden aanmeldcode voor online producten. De Invantive Cloud aanmeldcode werkt momenteel op:

In afwachting van aanpassingen door Atlassian op het servicedeskportaal zullen we daar ook overstappen op de Invantive Cloud aanmeldcodes. Een verbetering hierin wordt niet verwacht voor Q3 2021.

Vervallen oude aanmeldwijze

Het gebruik van de aparte aanmeldcode van Invantive Bridge Online blijft mogelijk gedurende tenminste 3 maanden, dus tot 19 april 2021.

Het is sinds 19 januari 2021 niet meer mogelijk om het wachtwoord van de Bridge Online user apart te wijzigen of in te stellen. Bij herautorisatie kan alleen gebruik gemaakt worden van de Invantive Cloud aanmeldcode en bijbehorend wachtwoord.

Met ingang van maart 2021 worden gebruikers automatisch geïnformeerd over de noodzaak om over te stappen naar het aanmelden met de Invantive Cloud aanmeldcode en bijbehorend wachtwoord.

Dringend verzoek: stap voor 19 april 2021 over van de Bridge Online aanmeldcode naar de Invantive Cloud aanmeldcode

Wijzigen aanmeldgegevens voor Power BI/Query Databron

Om binnen een Power BI of Power Query rapport de aanmeldgegevens voor de Invantive databron aan te passen, volg je deze stappen:

  1. Ga naar ‘File’ en kies voor ‘Options and settings’.
  2. Klik vervolgens op ‘Data source settings’:

  1. Selecteer de gebruikte databron/Bridge Online URL van het huidige rapport.
  2. Klik op ‘Edit Permissions…’:

  1. Klik op ‘Edit’:

  1. Pas nu de gebruikersnaam aan naar de Invantive Cloud aanmeldcode (herkenbaar aan het e-mailadresformaat).
  2. Pas ook het wachtwoord aan naar het wachtwoord dat hoort bij de Invantive Cloud aanmeldcode.

  1. Kies achtereenvolgens ‘Save’, ‘Ok’ en dan ‘Close’.
  2. Ververs het rapport met de nieuwe aanmeldgegevens:

  1. Lukt het niet? Installeer Invantive Support Assistant en bel daarna Invantive Support op +31880026599.

Heb ik nog een dashboard met de oude aanmeldcode?

Sommige gebruikers hebben de aanmeldgegevens op meerdere plekken staan.

Bij elk gebruik van de oude manier van aanmelden wordt een systeembericht vastgelegd met de code itgenuuy099. Door hierop te zoeken in het scherm Systeemberichten kun je achterhalen of en wanneer de oude aanmeldcodes nog gebruikt worden. De Invantive Cloud kan niet registreren om welke server, PC, dashboard of rapport het gaat. Dit moet je helaas als gebruiker zelf uitzoeken.

Hi!
Na alles cf. bovenstaande te hebben uitgevoerd, krijg ik de volgende foutmelding;

OData-versie: 3 en 4, fout: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout.

Suggesties ?

Staat er toevallig een foutcode bij of een URL? Of is in Systeemberichten iets zichtbaar? Anders helpt het tijdstip ook enorm.

An error occurred while processing the data in the dataset.

Refresh failed:

Sales weekly overview 2021] has failed to refresh.
Failure details: Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Resources.HttpResource:
Request failed:

OData Version: 3 and 4, Error:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
(Too many consecutive invalid log on attempts for user ‘…’.
First failed attempt was on 4/21/2021 3:37:16 PM.
Please try again after 4/21/2021 5:33:36 PM.
(itgenboe077, 174397ba-e3e5-4f4c-a264-0b9cd4ec6e7e))

OData Version: 4, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Too many consecutive invalid log on attempts for user ‘…’.
First failed attempt was on 4/21/2021 3:37:16 PM.
Please try again after 4/21/2021 5:38:06 PM.
(itgenboe077, 4c48c832-6628-4552-9451-f6e6d5739e91))

OData Version: 3, Error:
The remote server returned an error:
(500) Internal Server Error.
(Too many consecutive invalid log on attempts for user ‘…’.
First failed attempt was on 4/21/2021 3:37:16 PM.
Please try again after 4/21/2021 5:42:36 PM.
(itgenboe077, 3043268d-b4ca-4a57-bd4d-b25e077aa209))

Next refresh for Sales weekly overview 2021 is scheduled for April 22, 2021 17:00 UTC.

Eigenlijk staat er drie keer dezelfde foutmelding (Power BI probeert blijkbaar aantal OData versies) met als essentie:

De meldingcode itgenboe077 betekent dat er te vaak geprobeerd is om met een ongeldig wachtwoord aan te melden. De limiet ligt voor Bridge Online momenteel op 25 foutieve aanmeldpogingen binnen 30 minuten. Na een half uur kan er weer een poging gedaan worden. De tijdstippen in de foutmelding kunnen wat verwarrend zijn: in dit geval was de eerste foute poging om 15:37 (UTC) en de laatste (blijkbaar) 30 minuten voor 17:03 (UTC).

Een veelvoorkomende oorzaak bij het eerste gebruik is het invullen van de gebruikersnaam en wachtwoord op het cloudplatform in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord van Invantive Cloud.

Gebruik altijd de gebruikersnaam en wachtwoord van Invantive Cloud! De gebruikersnaam van Invantive Cloud is altijd een e-mailadres.

De makkelijkste manier om te achterhalen wanneer het aanmelden fout gaat is te kijken in de monitoring van Bridge Online op https://bridge-online.cloud/monitoring. Er kan ook gekeken worden naar de fouten in het scherm Systeemberichten op Invantive Cloud. Fouten bij het aanmelden worden geregistreerd met code itgenboe048 en als het de tiende keer in successie is met itgenboe075. Een voorbeeld:

Achterhaal het rapport of de gegevensset, en controleer/corrigeer de aanmeldcode en het wachtwoord.

Opgelost! Bedankt voor de tips !

1 Like

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Itgenboe041 bij ophalen gegevens met Power BI