Impact Exact Online API aanpassingen 1 juli 2021

Exact Online heeft aangegeven dat per 1 juli 2021 een aantal aanpassingen doorgevoerd zullen worden. Deze aanpassingen zijn nodig om de schaalbaarheid en het toegenomen gebruik van het ecosysteem te verbeteren.

Niet alle aanpassingen kunnen vooraf getest worden door gebrek aan een representatieve omgeving. Na intern overleg hebben we besloten om gebruikers er rekening mee te houden dat rond 1 juli een productiestop kan optreden die enkele weken kan duren.

Invantive zal zodra mogelijk releases beschikbaar maken.

Ook aanpassingen in rapportages en de ketens die gebruik maken van Invantive SQL zullen nodig zijn; gelieve hiervoor ruim voor 1 juli consultancy bij dealers of Invantive te reserveren.

Nieuwe Exact Online limieten

De volgende limieten worden ingevoerd naar verwachting per 1 juli 2021:

 • Maximaal 200 token endpoint calls per app, gebruiker en dag: implicit grant flow bij aanmelden en elke tien minuten, ophalen access token op basis van code uit code grant flow, ophalen access token via refresh token uit code grant flow.
 • Maximaal 1 access token generatie per 10 minuten.
 • Niet meer dan 10 foutmeldingen per app, administratie, endpoint en uur.
 • Verplichte filter op enkelvoudige en bulk endpoints als een sync API beschikbaar is.
 • Maximaal 60 calls per minuut in plaats 300 calls per minuut: het betreft een limiet over zowel XML als REST API’s. Deze functionaliteit is niet aanwezig momenteel. Bij een overschrijding wordt automatisch het aantal calls per minuut gereduceerd.
 • Throttling bij gebruik boven fair use: dit was al zo.

Risico’s

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd en vereisen mogelijk aanpassingen:

Clusteropstellingen Invantive SQL

 • Maximaal 200 token endpoint calls per app, gebruiker en dag: dit betekent maximaal 2000 verbindingsminuten per dag en dat is bij een clusteropstelling niet realiseerbaar.
 • Maximaal 1 access token generatie per 10 minuten: bij clusteropstellingen met Invantive SQL is dit niet realiseerbaar.

Invantive Control for Excel

 • Maximaal 1 access token generatie per 10 minuten.

Overall

De volgende problemen gelden in alle deploymentscenario’s:

 • Niet meer dan 10 foutmeldingen per app, divisie, endpoint en uur: het is nog niet duidelijk welke gebeurtenissen gerekend worden als “foutmelding”; daardoor kan er nog niet afdoende rekening mee gehouden worden.
 • Verplichte filter op enkelvoudige en bulk endpoints als een sync API beschikbaar is: dit is niet praktisch haalbaar. Mogelijk zal via een workaround een kunstmatig filter geïntroduceerd worden waardoor effectief toch alles opgehaald wordt.

Adviezen

We raden gebruikers aan om alvast te upgraden naar minimaal 20.0.133 (productie) of 20.1.353 (BETA) in afwachting van verdere aanpassingen.

Aangezien veel aanpassingen niet door ons vooraf getest kunnen worden, moeten gebruikers er van uit gaan dat het gebruik van Invantive-producten rond 1 juli niet mogelijk is en er een productiestop optreedt.

Invantive zal zodra mogelijk releases beschikbaar maken.

Ook aanpassingen in rapportages en de ketens die gebruik maken van Invantive SQL zullen nodig zijn; gelieve hiervoor ruim voor 1 juli consultancy bij dealers of Invantive te reserveren.

Dit document zal indien nodig bijgewerkt worden.