Drie nieuwe Exact Online Verkoop sync API's beschikbaar voor Power BI

Nieuwe incrementele Exact Online tabellen

In de nieuwe release 20.1.372 van Invantive Cloud zijn de volgende tabellen toegevoegd op basis van de Exact Online Sync API’s:

  • QuotationLinesIncremental: snelle en sluitende lijst van offerteregels in Exact Online
  • SalesInvoiceLinesIncremental: snelle en sluitende lijst van verkoopfactuurregels in Exact Online
  • SalesOrderLinesIncremental: snelle en sluitende lijst van verkooporderregels in Exact Online

In aanvulling op de reeds aanwezige tabellen:

  • GLAccountsIncremental: snelle en sluitende lijst van grootboekrekeningen in Exact Online
  • AccountsIncremental: snelle en sluitende lijst van relaties (klanten, leveranciers) in Exact Online
  • ContactsIncremental: snelle en sluitende lijst van contactpersonen in Exact Online
  • AddressesIncremental: snelle en sluitende lijst van relatie-adressen in Exact Online
  • TransactionLinesIncremental: snelle en sluitende lijst van boekstukregels in Exact Online
  • ItemsIncremental: snelle en sluitende lijst van artikelen in Exact Online

De werking staat beschreven in Snel en met minder API-calls Exact Online uitlezen met de incrementele "sync API"-tabellen.

De overige sync API’s van Exact Online worden toegevoegd zodra de kwaliteit voldoet.

Ook voor deze tabellen geldt dat het gebruik van de *incremental tabellen tussen de 6 en 25 keer sneller is na het initieel laden.

Enkele vergelijkingen:

Tabel Aantal rijen Looptijd 1e keer (sec) Looptijd 2e keer (sec)
SalesOrderLinesIncremental 505K 2252 170
SalesInvoiceLinesIncremental 472K 1314 134

Het aantal API calls daalt dramatisch. Het aantal API calls is vergelijkbaar met het gebruik van Trickle Loading op Data Replicator en vaak zelfs nog iets lager omdat Trickle Loading op Exact met webhooks beperkt wordt door de maximale lengte van de URL en de Deleted API niet.

Rekening houdend met de strengere limieten per 1 juli 2021 van maximaal 5.000 calls per dag geven deze nieuwe tabellen aanmerkelijk betere prestaties in combinatie met een verlaagd gebruik van de Exact Online daglimieten qua API calls.

De schaalbaarheid van de *Incremental tabellen is bij queries die gelijktijdig uitgevoerd worden over meerdere administraties meetbaar nog beter dan voor Accounts of AccountsBulk. De doorvoersnelheid voor vooral klantclusters bij accountants wordt daarmee significant beter.

Meer tips om het aantal API calls te beperken staan in Optimalisatie API calls zoals met Exact Online.