Optimaliseer Power BI dashboard door Exact Online sync API's te gebruiken

English version available at https://forums.invantive.com/t/optimize-power-bi-dashboard-by-using-exact-online-sync-apis/1451.

Exact Online is bezig om de belasting van de Exact Online API servers te verlagen door het gebruik te verminderen. Hierbij wordt vooral gestuurd op intensief gebruik: veel en frequent gegevens importeren.

De Microsoft Power BI connector voor Exact Online op Invantive Cloud verzorgt veel optimalisaties waardoor de belasting significant lager is dan van andere Power BI connectoren voor Exact Online. Maar daardoor gebruiken vooral de grote Exact Online gebruikers vooral Invantive Cloud. Voor de grotere gebruikers zijn er een aantal opties om snel de prestaties te verbeteren en tegemoet te komen aan de eisen vanuit Exact Online.

Een goede stap bij de optimalisatie van Power BI dashboards en rapportages is het bestuderen van Overzicht van Power BI-technieken om prestaties en downloadtijd te verbeteren.

Daarnaast heeft u mogelijk een bericht gekregen vanuit Invantive omdat u een tabel importeert in Power BI waarvoor een efficiënter alternatief bestaat. Deze alternatieven zijn op basis van de Exact Online sync API’s en kunnen tot 100x sneller zijn bij het importeren in Power BI.

U kunt de volgende tabellen in de eerste kolom vervangen door het alternatief in de tweede kolom:

Oude Exact Online tabel Nieuwe Exact Online tabel
ExactOnlineREST.CRM.Accounts AccountsIncremental
ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk AccountsIncremental
ExactOnlineREST.CRM.Addresses AddressesIncremental
ExactOnlineREST.CRM.AddressesBulk AddressesIncremental
ExactOnlineREST.CRM.Contacts ContactsIncremental
ExactOnlineREST.CRM.ContactsBulk ContactsIncremental
ExactOnlineREST.CRM.QuotationLines QuotationLinesIncremental
ExactOnlineREST.CRM.QuotationLinesBulk QuotationLinesIncremental
ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachments DocumentAttachmentsIncremental
ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentsBulk DocumentAttachmentsIncremental
ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFiles DocumentAttachmentFilesIncremental
ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFilesBulk DocumentAttachmentFilesIncremental
ExactOnlineREST.Documents.Documents DocumentsIncremental
ExactOnlineREST.Documents.DocumentsBulk DocumentsIncremental
ExactOnlineREST.Financial.GLAccounts GLAccountsIncremental
ExactOnlineREST.Financial.GLAccountsBulk GLAccountsIncremental
ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLines TransactionLinesIncremental
ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLinesBulk TransactionLinesIncremental
ExactOnlineREST.FinancialTransaction.Transactions TransactionLinesIncremental
ExactOnlineREST.Logistics.Items ItemsIncremental
ExactOnlineREST.Logistics.ItemsBulk ItemsIncremental
ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoiceLines SalesInvoiceLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoiceLinesBulk SalesInvoiceLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoicesBulk SalesInvoiceLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoices SalesInvoiceLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderLines SalesOrderLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderLinesBulk SalesOrderLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrders SalesOrderLinesIncremental
ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrdersBulk SalesOrderLinesIncremental

U kunt voor advies over de optimalisatie ook gebruik maken van een gratis Power BI performance audit zoals beschreven op Hoe laat ik een gratis Power BI performance audit uitvoeren?.

Let wel op: afgeleide gegevens zoals de naam van een klant in het veld AccountName in TransactionLinesBulk staat niet in de snelle versies op basis van het gekozen ontwerp in Exact. U kunt echter eenvoudig in uw datamodel de benodigde tabel toevoegen en een relatie leggen (in dit geval van Id in Accounts naar Account in TransactionLinesIncremental).

Let wel op 2: voor transactietabellen (de tabellen met *Lines) geldt dat LineNumber 0 een speciale betekenis heeft: dit is de kop van de overige regels. Zie ook Bijzondere regelnummers zoals 9999 op financiële transacties in Exact Online. Exact Online laat met de sync API’s meer van de interne structuur zien dan voorheen.