Welke gegevens kan ik inlezen uit Exact Online in Power BI?

Alle Invantive producten bieden dezelfde gegevens aan uit Exact Online. Het inlezen van grootboekmutaties in Power BI via Invantive Cloud zal dezelfde gegevens ophalen als via bijvoorbeeld het Invantive Query Tool. Ook de lijst van beschikbare tabellen met gegevens om te importeren is identiek, evenals de lijst van kolommen.

De volledige lijst van beschikbare Exact Online tabellen is te vinden in onze Exact Online documentatie:

De relaties tussen de tabellen zijn te vinden in een diagram.

Gegevens uit de volgende Exact Online tabellen zijn de tabellen die in de meeste Exact Online administraties gebruikt worden:

Merk op dat met Exact Online Premium het ook mogelijk is om rechtstreeks gegevens te lezen uit de eigen SQL database (zie Ondersteuning Exact Online Premium in Invantive producten).

Merk eveneens op dat het inlezen van gegevens uit de zusjes Exact Financials en Exact Globe normaliter gebeurt door het rechtstreeks benaderen van de database.

Aanvulling juli 2022

Voor de koppen bij transacties zijn zes aparte tabellen beschikbaar gekomen zoals beschreven in Vijf nieuwe Exact Online sync API-tabellen.