Aanbevolen en populaire Exact Online tabellen voor 2022

Go to English version

De Invantive drivers maken alle 1.100 bruikbare tabellen beschikbaar voor Exact Online in real-time.

De Exact Online tabellen zijn beschikbaar voor gebruik in SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query, Azure Data Factory, Qlik, Tableau en andere populaire pakketten.

De stappen om Exact Online te koppelen met Power BI kunt u vinden op Connect Power BI to Exact Online, 180 days free.

Aanbevolen tabellen

De volgende tabellen worden aanbevolen voor gebruik in Exact Online rapporten en analyses. De tabellen zijn geselecteerd uit de meer dan 1.100 beschikbare tabellen voor zowel de beste real-time performance als het bieden van een uitstekende dekking voor veel vragen (merk op dat er veel meer gedetailleerde tabellen bestaan, zie het datamodel aan het einde):

Gebied Tabelnaam Inhoud
Algemeen SystemDivisions beschikbare Exacte Online Bedrijven
Algemeen AccountsIncremental klanten, leveranciers en prospects
Algemeen ItemsIncremental artikelen
Algemeen ItemGroups artikelgroepen
Boekhouding TransactionLinesIncremental financiƫle transacties in elk dagboek
Boekhouding BalanceLinesPerPeriod balans per bedrijf, grootboekrekening en financiƫle periode
Boekhouding AROutstandingItems openstaande verkoopfacturen
Boekhouding APOutstandingItems openstaande inkoopfacturen
Boekhouding GLAccountsIncremental grootboekrekeningen
Boekhouding BudgetScenarios budget scenarioā€™s
Boekhouding Budgets gebudgetteerde bedragen
Projecten ProjectsIncremental projecten
Projecten PjtTimeTransactionsIncremental uren op projecten
Projecten ProjectWBSIncremental work breakdown structure
Handel SupplierItems leveranciers van artikelen
Handel BatchNumbers batchnummers
Handel SerialNumbers serienummers
Handel WarehouseTransfers magazijnverplaatsingen
Handel WarehouseTransferLines details van magazijnverplaatsing
Handel StockPositionsIncremental artikel voorraadposities
Handel StorageLocationStockPositionsIncremental gedetailleerde voorraadposities
Handel GoodsDeliveryLinesBulk uitgaande goederen
Handel GoodsReceiptLines inkomende goederen
Productie ShopOrders productieorders
Productie Werkcentra Productieplekken
Productie MfgSalesOrderLines productieverkooporderregels
Productie MfgTimeTransactions tijdsverbruik werkcentrum
Verkoop SalesOrderLinesIncremental verkooporders en hun regels
Verkoop SalesInvoiceLinesIncremental facturen en factuurregels
Inkoop PurchaseOrderLinesIncremental inkooporders en hun regels
Salaris Employees werknemers
Salaris Employments dienstverbanden
Salaris PayrollTransactions salaristransacties

Merk op dat Exact Online een gemengd grootboek heeft waarbij alles real-time een financiƫle transactie wordt.

Merk ook op dat voor transactietabellen zoals TransactionLinesIncremental en SalesOrderLinesIncremental de header wordt opgeslagen als regelnummer 0. Voor meer details zie Bijzondere regelnummers zoals 9999 op financiƫle transacties in Exact Online.

Momenteel meest gebruikte tabellen

Een aantal Exact Online tabellen werden het afgelopen jaar het meest gebruikt. De tabel hieronder laat zien welke Exact Online tabellen het meest populair zijn en zal u helpen bij het selecteren van tabellen.

De momenteel meest gebruikte tabellen wijken af van de aanbevolen tabellen, omdat veel van de nu aanbevolen tabellen nog niet bestonden toen mensen hun rapporten ontwikkelden.

Positie Tabelnaam Beschrijving
1 TransactionLinesIncremental Transactieboekingen en regels
2 DocumentAttachmentsIncremental Documentbijlagen
3 SalesOrderLinesIncremental Verkooporders en verkoopregels
4 AccountsIncremental Accounts
5 SalesInvoiceLinesIncremental Verkoopfacturen en -regels
6 PjtTimeTransactions Tijd op Projecten
7 ReportingBalance Balansen
8 GLAccountClassificationMappings General Ledger account mappings
9 XML.AccountClassifications Account classification
10 SalesEntries Verkoop

De volledige lijst van meer dan 1.100 tabellen is online beschikbaar:

Een grafische weergave van de relaties tussen tabellen in Exact Online is online beschikbaar:

1 Like