Itgenoda061: Filtering on these fields is not supported: IsWebshopItem

Sinds kort krijg ik bij het verwerken van afgeleide artikelen in Exact Online de volgende foutmelding:

itgenoda061
Statement #11 ‘begin calc…ms_soll; end;’ beginnend op regel 347 veroorzaakte een fout.
Filtering on these fields is not supported: IsWebshopItem.
De externe server heeft een fout geretourneerd: (400) Ongeldige opdracht.

De URL is:

https://start.exactonline.nl/api/v1/123456/bulk/Logistics/Items?$select=StatisticalCode,StatisticalNetWeight,StatisticalUnits,StatisticalValue,AverageCost,Barcode,Class_01,Class_02,Class_03,Class_04,Class_05,Class_06,Class_07,Class_08,Class_09,Class_10,Code,CopyRemarks,CostPriceCurrency,CostPriceNew,CostPriceStandard,Created,Creator,CreatorFullName,Description,EndDate,ExtraDescription,FreeBoolField_01,FreeBoolField_02,FreeBoolField_03,FreeBoolField_04,FreeBoolField_05,FreeDateField_01,FreeDat...alesItem,IsSerialItem,IsSerialNumberItem,IsStockItem,IsSubcontractedItem,IsTaxableItem,IsTime,IsWebshopItem,ItemGroup,ItemGroupCode,ItemGroupDescription,Modified,Modifier,ModifierFullName,NetWeight,NetWeightUnit,Notes,PictureName,PictureThumbnailUrl,PictureUrl,SalesVatCode,SalesVatCodeDescription,SearchCode,SecurityLevel,StartDate,Stock,Unit,UnitDescription,UnitType&$filter=IsWebshopItem%20eq%201%20and%20IsSalesItem%20eq%20true%20and%20ItemGroup%20ne%20guid’240a9636-14a0-4034-af07-befbbe1bb363’

Hoe los ik dat op?

De oorspronkelijk voor 1 juli aangekondigde wijzigingen door Exact Online zijn in de tijd uitgesmeerd en worden gaandeweg in productie genomen.

Invantive SQL maakt intensief gebruik van server-side filtering om de prestaties te verbeteren en de belasting van het Exact Online ecosysteem zo klein mogelijk te houden. Het gaandeweg toevoegen van nieuwe eisen binnen “mandatory filtering” betekent dat bij elke Exact livegang sommige queries kunnen omvallen. Helaas zijn wij niet bij machte om dit proces te beïnvloeden en/of vooraf op te anticiperen; de wijzigingen zijn alleen achteraf vast te stellen.

Als blijkt dat de functionaliteit van mandatory filtering bijgesteld is zal Invantive de server-side filtering instellingen van de Exact Online driver hierop aanpassen. Dit heeft normaliter een doorlooptijd van enkele dagen zodra het probleem reproduceerbaar is geworden. De aangepaste instellingen worden dan verwerkt in een nieuwe release en die wordt beschikbaar gesteld. Voor gebruikers van on-premises producten zoals Invantive Query Tool, Invantive Data Hub en Invantive Control for Excel zal men zelf ook een upgrade moeten uitvoeren.

Een dergelijke nieuwe versie zal door het uitschakelen van server-side filtering soms significant langzamer zijn. Door een consultant de programmatuur te laten herschrijven of optimaliseren kan vaak de oorspronkelijke snelheid weer hersteld worden, bijvoorbeeld door een overstap naar de incrementele tabellen (de zogenaamde Exact Online sync-api’s). Andere optimalisatietips voor de Exact Online API calls staan in Optimalisatie API calls zoals met Exact Online.

Tips om met mandatory filtering om te gaan staan zonder een software upgrade in het artikel Coping with mandatory filtering on Exact Online.

Advies in dit specifieke geval: plaats een upgrade naar release 20.2.74 of nieuwer. Deze is te vinden op https://releasenotes.invantive.com.

Dit probleem met mandatory filtering is vergelijkbaar met Itgenoda061: "Filtering on these fields is not supported: Created" bij ophalen AccountsBulk.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.