Itgenoda061 op ItemsBulk: Filtering on these fields is not supported: Modified

Bij het uitvoeren van de query op Invantive Control 20.2.58:

select *
from   ItemsBulk
where  Modified > to_date('20211031', 'YYYYMMDD')

krijg ik opeens de foutmelding:

itgenoda061
Filtering on these fields is not supported: Modified.

Deze query werkte voorheen wel.

Hoe los ik dit op?

In het kader van Mandatory Filtering worden telkens nieuwe kleine wijzigingen in productie genomen, waardoor bestaande scripts omvallen omdat het telkens een breaking change is.

Er valt een hele discussie te voeren of Mandatory Filtering een verstandig ontwerp is, maar de bottom-line is dat het met een upgrade opgelost is.

Ga naar Invantive Control for Excel in de kolom “Latest Production Release” op:

En download de laaste versie.

De query zal na installatie weer werken, maar kan significant meer resources vragen.

Alternatief is om over te stappen op ItemsIncremental.