Itgeneor328 bij SalesOrders: This endpoint has mandatory filtering applied

Ik loop tegen hetzelfde probleem aan als bij Itgeneor328 "A required filter is missing" bij SalesOrdersBulk :

itgeneor328.
Request: Please contact Invantive Support:
This endpoint has mandatory filtering applied. A GET request for this endpoint must have a $…OrderDate,OrderID,OrderNumber,Salesperson,SelectionCode,ShippingMethod,Status,TaxSchedule,PaymentReference,WarehouseID,YourRef.

Het lijkt er op dat ik momenteel versie 22.0.31 heb. Ik zie dat in de genoemde oplossing de update naar BETA-versie 22.1.123 beschikbaar moet zijn, die het probleem verhelpt. Hoe zou ik deze kunnen updaten/installeren?

Advies is om de laatste productierelease te gebruiken. Deze is te vinden op:

Mocht probleem daarmee niet opgelost zijn, gelieve dan de SQL query toe te voegen die de foutmelding opwekt.

Deze foutmelding is gereproduceerd op 22.0.541 en de laatste 22.1 BETA-release via:

use 873526

select sor.DivisionOwnerCompanyName
from   exactonlinerest..salesorderlinesbulk sol
join   exactonlinerest..salesordersbulk sor
on     sor.division = sol.division
and    sor.orderid  = sol.orderid
and    sor.orderdate between coalesce(to_date('2015-02-01', 'YYYY-MM-DD'), sor.orderdate) and coalesce(to_date('2015-03-01', 'YYYY-MM-DD'), sor.orderdate)

Het hangt af van de soort en distributie van de data in de administraties, in combinatie met het gebruik van AND en en een join set met OR.

Helaas bieden de ontwerpkeuzes van mandatory filtering op Exact Online ruimte voor verbetering (zie Coping with mandatory filtering on Exact Online).

Er zal gekeken worden of een workaround toegevoegd kan worden.

Het probleem is geanalyseerd en een workaround is toegevoegd. In de release 22.0.547 en BETA-release 22.1.138 zal deze opgenomen zijn. Deze release zal naar verwachting binnen 7 kalenderdagen uitgerold zijn op alle Cloud-producten: Invantive Cloud en Get My Report. Voor on-premises gebruik zal binnen 3 kalenderdagen een nieuwe versie beschikbaar zijn voor download op https://releasenotes.invantive.com.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.