Itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:Created,DeliverTo

Bij het synchroniseren van de kopie van Exact Online op SQL Server krijg ik een aantal foutmeldingen:

2021-08-01 02:42:19.168 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch554)
Refresh check on table partition ID 21 with name ‘ExactOnlineXML.XML.AROutstandingItems’ at ‘1631784’ on data container alias ‘’ successfully completed. Ready version moved to 697.
2021-08-01 02:42:19.184 Information itgendch436: Data Cache gebeurtenis opgetreden. (itgendch099)
Successfully refreshed 7 table partitions and 0 with no action, 5 failed.
2021-08-01 02:42:19.215 Warning itgendhb173: Context: C:\jobs\sql\acme-replicate-eol.sql: alter persistent cache refresh
2021-08-01 02:42:19.246 Error itgencun016: Fout itgenoda061: itgenoda061: Multiple errors in Invantive Data Hub.
One or more errors occurred.
itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:Created,DeliverTo,DeliverToAddress,DeliverToContactPerson,Description,Document,InvoiceDate,InvoiceID,InvoiceNumber,InvoiceTo,InvoiceToContactPerson,Journal,Modified,OrderedBy,OrderedByContactPerson,OrderNumber,PaymentReference,Salesperson,SelectionCode,Status,TaxSchedule,Type,YourRef,Warehouse.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:CostCenter,CostUnit,Description,Employee,GLAccount,ID,InvoiceID,Item,LineNumber,Pricelist,Project,SalesOrder,SalesOrderLine,Subscription,TaxSchedule,VATCode.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:Barcode,Class_01,Class_02,Class_03,Class_04,Class_05,Class_06,Class_07,Class_08,Class_09,Class_10,Code,CostPriceNew,Created,Description,EndDate,ExtraDescription,FreeBoolField_01,FreeBoolField_02,FreeBoolField_03,FreeBoolField_04,FreeBoolField_05,FreeDateField_01,FreeDateField_02,FreeDateField_03,FreeDateField_04,FreeDateField_05,FreeNumberField_01,FreeNumberField_02,FreeNumberField_03,FreeNumberField_04,FreeNumberField_05,FreeNumberField_06,FreeNumberField_07,FreeNumberField_08,FreeTextField_01,FreeTextField_02,FreeTextField_03,FreeTextField_04,FreeTextField_05,FreeTextField_06,FreeTextField_07,FreeTextField_08,FreeTextField_09,FreeTextField_10,GLCosts,GLRevenue,GLStock,ID,IsBatchItem,IsFractionAllowedItem,IsMakeItem,IsPurchaseItem,IsSalesItem,IsSerialItem,IsStockItem,IsSubcontractedItem,IsTime,IsWebshopItem,ItemGroup,ItemGroupCode,Modified,NetWeightUnit,SalesVatCode,SearchCode,StartDate,Unit.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:Account,AccountCode,Asset,CostCenter,CostUnit,Date,Description,Document,EntryID,EntryNumber,GLAccount,GLAccountCode,ID,InvoiceNumber,Item,JournalCode,Modified,OffsetID,OrderNumber,Project,ProjectCode,ShopOrder,Status,Subscription,Type,VATCode,VATType,YourRef.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:Accountant,AccountManager,AddressLine1,AddressLine2,AddressLine3,Blocked,BRIN,BSN,ChamberOfCommerce,City,Classification1,Classification2,Classification3,Classification4,Classification5,Classification6,Classification7,Classification8,Classification,Code,CodeAtSupplier,Country,Created,Email,EndDate,Fax,ID,InvoiceAccount,IsAccountant,IsReseller,IsSales,IsSupplier,MainContact,Name,Parent,Phone,Postcode,PriceList,Reseller,RSIN,SearchCode,StartDate,Status,Type,VATNumber.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
2021-08-01 02:42:19.246 Error itgenoda061: System.Net.WebException
ValidationException
System.Net.WebException
ValidationException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.Providers.OData.ODataProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)

De oorzaak van deze foutmeldingen is het zogenaamde “mandatory filtering” dat Exact Online uitrolt. Zie ook Itgenoda061: A GET request for this endpoint must have a $filter parameter with one of the following fields in the url:.

Advies is om een upgrade te plaatsen naar tenminste versie 20.2.5:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.