Wijziging condities Invantive Data Hub en Invantive Data Replicator

De informatie in dit topic heeft uitsluitend betrekking op Exact Online. Het heeft geen invloed op andere platformen zoals Yuki, Visma.net, Twinfield, Loket of NMBRS.

De informatie in dit topic heeft geen betrekking op de aanpassingen van rate limits voor Exact Online per 1 juli; het gaat uitsluitend om verwachte problemen rondom andere API aanpassingen zoals refresh tokens, error handling en “mandatory filtering”. Invantive SQL biedt alle API’s inclusief ondersteuning voor de sync API’s.

Exact Online Aanpassingen per 1 juli 2021

Exact Online heeft aangegeven per 1 juli 2021 een aantal breaking changes door te voeren. Zoals afgelopen februari aangegeven is de verwachting dat dit in de huidige aanpak gepaard zal gaan met productiestops voor koppelingen op basis van Invantive SQL. De voornaamste redenen dat hierop niet geanticipeerd kan worden zijn:

 • onduidelijkheid in de specificaties,
 • het ontbreken van testmogelijkheden,
 • onterechte waarschuwingen per e-mail over het overschrijden van de nieuwe limieten, en
 • het ontbreken van support.

Daarnaast heeft Exact Online de afgelopen maanden meerdere breaking changes gekend die niet vooraf bekend gemaakt waren zoals op het gebied van traffic, foutafhandeling en tokengebruik. Tenslotte behelzen een aantal aanpassingen dat we concessies moeten doen op het gebied van beveiliging in strijd met de securitystandaarden zoals voorgeschreven door industriestandaarden.

De beperking van de rate limits heeft voor Invantive SQL-gebaseerde producten geen grote consequenties. De sync API’s voor zover stabiel zijn beschikbaar en kunnen gebruikt worden voor productiedoeleinden.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we naar:

Cruciale datum

1 juli 2021 is de start van een nieuwe BTW-periode en de afsluiting van de voorgaande. Traditioneel zijn deze weken de meest cruciale periodes. Daarnaast is het de start van de zomerperiode.

De combinatie van een cruciale datum aan het begin van de vakantieperiode en de verwachte en onvoorspelbare storingen over duizenden administraties tegelijk betekenen dat Invantive voorziet dat niet de serviceniveau’s gerealiseerd kunnen worden die nodig zijn.

Invantive voelt zich richting haar gebruikers verantwoordelijk voor het leveren van werkende software. Echter, zoals beschreven boven en eerder gecommuniceerd afgelopen februari, verwachten we een grote hoeveelheid problemen bij de huidige aanpak en moeten we keuzes maken welke product/marktcombinaties voorrang krijgen. Ook willen we zo vroegtijdig mogelijk kenbaar maken dat er discontinuïteitsrisico’s zijn zodat gebruikers hier zich zo vroeg mogelijk van bewust zijn.

Voortgezette Producten

De volgende producten zullen ongewijzigd voortgezet worden binnen de bijbehorende abonnementen:

 • Invantive Cloud met Bridge Online en App Online
 • Invantive Control for Excel
 • Invantive Composition for Word
 • Get My Report
 • Invantive Query Tool
 • Valuta Tools

Niet- of anders-ondersteunde Producten: Data Hub en Data Replicator

De volgende producten zullen in combinatie met Exact Online alleen nog in een gewijzigde vorm voortgezet worden binnen de bijbehorende abonnementen:

 • Invantive Data Hub
 • Invantive Data Replicator

Invantive Data Hub en Invantive Data Replicator draaien overwegend decentraal met grote aantallen eigen servers die individueel aangepast moeten worden. Daarnaast staan die servers onder eigen controle en niet onder controle van Invantive.

Gezien de onvoorspelbaarheid van de aanpassingen en ontbrekende controle op het proces kunnen we ter beperking van de risico’s gebruikers van Invantive Data Hub en Invantive Data Replicator twee opties geven:

 • Abonnementsovereenkomst per 1 juli beëindigen en overstappen (indien mogelijk) op Invantive Cloud.
 • Abonnement omzetten in een nieuw abonnement met vervanging van artikel 3 “incidents” en expliciete opname van incidenten veroorzaakt door de Exact Online API wijzigingen als “overmacht”/“force majeure”.

Alle abonnementen op Invantive Data Hub en Invantive Data Replicator per 1 juli 2021 beëindigd, rekening houdend met de contractuele termijnen. Indien voortzetting onder de nieuwe condities gewenst is, dan volstaat een e-mail aan support@invantive.com om het over te laten zetten op de nieuwe condities. Elke gebruiker ontvangt een e-mail waarbij aangegeven wordt dat een van beide opties gekozen moet worden. Bij geen keuze zal het abonnement per 1 juli beëindigd worden.

Bij de tweede optie (voortzetting zonder dekking op incident support), kan gebruik gemaakt worden van diensten op basis van Time & Material door Invantive of onze partners.

Mochten de verwachte risico’s opgelost worden cq. verergeren, dan zullen indien nodig de afspraken verfijnd worden. Gebruikers die het abonnement beëindigen en een voorschot hebben betaald krijgen pro-rato het restant gecrediteerd.

Rate limits

De veranderingen in rate limits zijn geen reden voor deze wijziging van de condities. Zowel voor de zachte rate limits (per minuut) als de harde (per dag) kunnen de Invantive producten prima onder de nieuwe limieten werken.

De Invantive producten ondersteunen alle Exact Online API’s.

De onzekerheid of de programmatuur nog wel werkt na 1 juli hangt niet samen met de aanpassing van de rate limits. Het gaat er puur om dat Invantive momenteel niet kan inschatten of en hoeveel storingen zullen optreden, hoe ernstig die zullen zijn voor de gebruikers en of ze oplosbaar zijn in een realistische hoeveelheid tijd. Het is voor ons niet mogelijk om deze inschatting vooraf te maken omdat er geen testomgevingen zijn en er geen relevante informatie beschikbaar is.

Dit staat los van het feit dat het daarnaast niet realistisch mogelijk is voor de grote aantallen administraties waar Invantive voor draait om in een dergelijk kort tijdsbestek een upgradeplan te plannen, uit te voeren en live te laten gaan.

Workarounds

Het gebruik van een on-premise tool zoals Data Hub of Data Replicator is soms absoluut noodzakelijk omdat toegang tot lokale resources nodig is. Op dit moment zijn de volgende tips beschikbaar om toch gegevens uit Exact Online lokaal te verwerken:

Andere apps

Het is mogelijk dat uw e-mails krijgt over andere apps die mogelijk niet voldoen aan de nieuwe eisen vanuit Exact Online. Een voorbeeld is te lezen op "Je app overschrijdt de nieuwe API-limieten in Exact Online". Ook andere apps die uw organisatie kunnen geconfronteerd worden met onzekerheid over de benodigde aanpassingen. Veel apps gebruiken beduidend minder API koppelingen dan de ruim 1.000 die Invantive gebruikers inzetten. U kunt een overzicht vinden van de gebruikte apps zoals beschreven op Hoe zie ik welke Exact Online apps wij gebruiken?. Het is te overwegen om bij de verschillende apps na te vragen of men zeker is dat de app ongestoord blijft werken na 1 juli en zo nee wat de verwachte oplostijden zijn.

Verder blijkt dat de e-mails vanuit Exact over de overschrijding van de API-limieten niet altijd terecht zijn: ondanks een waarschuwing over het API-gebruik kan het API-gebruik wel voldoen aan de normen per 1 juli 2021. Helaas kunnen we als Invantive hier niet in helpen binnen de dekking op support en de inhoud van de e-mail is niet extern herleidbaar of controleerbaar. Vraag in geval van twijfel bij Exact Online support de herleidbare gegevens te delen.