Laad tijdig uw wisselkoersen: Valuta Tools voor Exact Online mogelijk niet beschikbaar na 1 juli

Veranderingen

Veel Exact gebruikers gebruiken de Valuta Tools voor Exact Online om gemakkelijk en gratis in meerdere administraties actuele wisselkoersen te laden voor bijna 200 vreemde valuta.

Deze functionaliteit wordt gratis aangeboden en is formeel zonder ondersteuning.

Echter, het is mogelijk dat vanaf 1 juli 2021 deze functionaliteit een korte of langere tijd niet beschikbaar zal zijn. Op 1 juli 2021 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Exact Online API systeem. De impact van deze wijzigingen kan Invantive niet inschatten op basis van de huidige specificaties en we hebben geen mogelijkheid om de impact proefondervindelijk voor 1 juli vast te stellen.

Aangezien van de 20.000 gekoppelde bedrijven er ruim 10.000 op Exact Online draaien met een app van Invantive of via een OEM of white label partner moeten we prioriteiten stellen bij de inzet van de beschikbare mankracht na 1 juli.

Eventuele problemen rondom de Valuta Tools zullen verholpen worden, maar pas nadat de meest relevante problemen op Invantive Cloud, Invantive Control for Excel en Get My Report opgelost zijn. Valuta Tools krijgt voorrang boven Data Hub en Data Replicator.

Onhandige datum

Een terechte opmerking vanuit gebruikers is dat 1 juli een bijzonder onhandige datum is om wijzigingen live te laten gaan omdat dan zowel het reguliere maandwerk begint, een BTW-periode eindigt en de vakantieperiode enkele dagen later start. Deze datum kunnen we als Invantive helaas niet beïnvloeden en is vastgesteld door Exact Online.

Advies

We adviseren gebruikers van Valuta Tools om in de week voor 1 juli 2021 de meest recente wisselkoersen al in te lezen. Daarnaast adviseren we om te zorgen dat een alternatieve methode zoals handmatig invoeren beschikbaar is indien de wisselkoersenapp na 1 juli gedurende meerdere weken niet beschikbaar mochten zijn.