Itgeneor364: Exact Online heeft minimaal 9,5 minuten nodig tussen elke aanvraag voor een nieuw toegangstoken

Gedurende het repliceren van een groot aantal administraties treed tussendoor een foutmelding op:

2021-11-28 21:36:33.415 Warning itgendhb173: Context: C:\jobs\sql\xxacme-load-exact-online.sql: alter persistent cache force refresh;
2021-11-28 21:36:33.493 Error itgencun016: Fout itgeneor364: Meerdere fouten in Invantive Data Hub.
One or more errors occurred.
Exact Online heeft minimaal 9,5 minuten nodig tussen elke aanvraag voor een nieuw toegangstoken.
The remote server returned an error: (400) Bad Request.
Probeer het over 1 seconden opnieuw.
Probeer het over 43 seconden opnieuw.
https://start.exactonline.nl/api/oauth2/token
2021-11-28 21:36:35.573 Error itgeneor364: System.Net.WebException
ValidationException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnNoConnectionMade, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, Object requestBody, ExecutionStatistics& executionStatistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
System.Net.WebException
ValidationException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnNoConnectionMade, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, Object requestBody, ExecutionStatistics& executionStatistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
System.AggregateException
ValidationException
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnNoConnectionMade, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, Object requestBody, ExecutionStatistics& executionStatistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
2021-11-28 21:36:35.651 Information itgendhb044: Run SQL statement:
begin
xxdru_maintain_table_partitions(true, false);
end;
2021-11-28 21:36:35.667 Information itgensql264: Invantive SQL statement gestart.

Hierdoor zijn enkele Exact Online administraties niet bijgewerkt.

Hoe voorkom ik deze foutmelding?

De foutmelding itgeneor364 op Exact Online wordt veroorzaakt door wijzigingen binnen de Exact Online API’s.

In alle landen buiten Nederland wordt momenteel (1 december 2021) geëist dat er minimaal 9,5 minuten zit tussen het vernieuwen van het tijdelijke wachtwoord, het zogenaamde “access token”. In Nederland is men enkele weken geleden begonnen met het verhogen van de tijd er tussen.

Data Replicator is hier al op aangepast omdat het ook in bijvoorbeeld België en Verenigd Koninkrijk draait voor Exact Online replicatie. Het valt niet uit te sluiten dat de aanpassing niet voldoet of dat de spelregels in Nederland anders zijn.

Advies is om het enkele weken aan te kijken bij gebrek aan formele communicatie over het invoeringsbeleid. Herhaal de verwerking zonder force om te zorgen dat de administraties wel bij zijn. Dan worden alleen de administraties bijgewerkt die nog niet bijgewerkt waren.

Hopelijk is over enkele weken duidelijkheid. Indien nodig wordt de programmatuur dan nog gefinetuned.

Zie ook de gerelateerde vragen:

Van de problemen met de minimale interval tussen twee access token verwisselingen speelde in december nog het probleem dat queries die eerst REST API benaderden en daarna de XML API van Exact Online een itgeneor364 optrad.

Dit probleem is opgelost in release 20.2.205, beschikbaar op https://releasenotes.invantive.com.