Foutmelding itgenoda060 Forbidden / itgeneor233: Customer information is not available

Bij het gebruik van 20.0 versies kan een foutmelding optreden bij het aanmelden:

itgeneor233: Customer information is not available.
itgenoda060: Forbidden
De externe server heeft een fout gertourneerd: (403) Niet toegestaan.

Bij het aanmelden verzamelt de SQL-engine een aantal statistieken over de omgeving zoals geschatte aantallen transacties, gebruikers en administraties. Deze worden gebruikt om de verwerking te optimaliseren, kiezend voor full-table scans en join sets.

Bij dit verzamelen treedt sinds kort soms een foutmelding op. Vanaf release 20.0.156 is dit probleem opgelost.

Achtergrond en HTTP 403

Exact Online heeft sinds afgelopen december een aantal breaking changes doorgevoerd. Een van deze changes behelst een ander gedrag als een gebruiker geen rechten heeft op de gegevens.

Voorheen werden 0 rijen teruggegeven als iemand geen toegang had. Sinds de wijziging treedt een HTTP fout 403 op. Vooral bij (meestal wat grotere) bedrijven die nauwkeurig rechten geven aan gebruikers per functie en per administratie leidde dit tot storingen.

De meest recente 20.1 BETA versies van de verschillende Invantive producten bieden een oplossing hiervoor door op Exact Online standaard 403 meldingen te ignoreren. Mogelijkerwijs leidt dit nog tot problemen als en zodra de oorspronkelijk voor 1 juli geplande wijzigingen worden doorgevoerd. Dit is nog niet te overzien. Zodra er een testomgeving beschikbaar komt, zal de software hierop verder aangepast worden.

Meer informatie over de 403 meldingen is te vinden op Itgeneor228 / itgenoda060: Forbidden - User division is not within division scope.