Forbidden - The division is blocked (itgenoda060)

Onder versie 20.0.117 krijg ik op Exact Online sinds enkele weken bij tijd en wijle 's nachts rond half 1 UTC een melding:

itgenoda060 Forbidden - The division is blocked.

Is hier een bekende reden voor dat Exact die geeft?

Even later een job draaien geeft geen problemen.

De laatste tijd zijn er vaker problemen in de nacht met benaderen van Exact Online. Oorzaak nog niet bekend. Voor dit issue is gezamenlijke case 02733375 ingediend.

Sinds upgrade Exact Online afgelopen weekend 21/22-11 is dit probleem dagelijks voorgekomen. Op andere momenten in het Data Hub script. Hetzelfde script een paar uur later uitvoeren geeft geen foutmeldingen. Mail naar Exact Development gestuurd.

Krijg door dat dat de oorzaak van de DivisionBlocked gevonden is en opgelost binnen Exact Online. Een software-aanpassing is niet nodig. De fout zou nu niet meer voor moeten komen. Was blijkbaar administratiespecifiek.

Ik zal morgenochtend controleren of het script vannacht probleemloos heeft gelopen.

Het resultaat vannacht is goed:
2020-11-28 00:00:19.150 Information itgendhb038: Invantive Data Hub (20.0.117-PROD+1680)
2020-11-28 03:27:16.985 Information itgendhb041: Einde programma-uitvoering met exitcode 0.
2020-11-28 03:27:16.985 Information itgendhb068: Programma geëindigd op 28-11-2020 03:27:16.

1 Like