Geleidelijke verlaging van Exact Online API-limieten leidt tot "Too many requests" en itgeneor229 of itgenexl150 foutmeldingen

HTTP 429 Melding Exact Online API

Naar aanleiding van Itgeneor229 Verkrijg meer API-aanroepen per dag dan de huidige limiet van 15.000-aanroepen of probeer het morgen opnieuw. The remote server returned an error: (429) Too Many Requests is een onderzoek gedaan naar het ogenschijnlijk vaker voorkomen van de foutmelding:

itgeneor429
Er is geen capaciteit meer beschikbaar voor API-gebruik op partitie ‘ACME (535193)’.
Verkrijg meer API-aanroepen per dag dan de huidige limiet van 13.000-aanroepen of probeer het morgen opnieuw.

en/of HTTP 429 meldingen:

Too many requests

bij het benaderen van de Exact Online API’s. Dit mede naar aanleiding van eerdere zorgen over de stabiliteit van het Exact Online API-gebruik die veel veranderingen ondergaat.

Too many requests: vooral bij accountants

Sinds ongeveer 1 november 2021 wordt een snel groeiend aantal foutmeldingen gemeten bij het gebruik van onder andere Invantive Cloud en Invantive Data Replicator als een API call gemaakt wordt. Met twee uitzonderingen gaat dit om overschrijdingen van de limieten door middelgrote tot grote accountants. Dat is op zich niet vreemd; deze Invantive-gebruikers verwerken elk honderden tot duizenden administraties, waardoor ze relatief veel van 20.000 gekoppelde bedrijven raken en uitgaande van een gelijke kans per administratie om de limieten te overschrijden zullen vooral accountants dit merken.

Het betreft overschrijding van de daglimiet: het aantal requests per dag per divisie (administratie) en client ID (applicatie). Het aantal Exact Online API calls overschrijdt dan de op een client ID vastgelegde daglimiet van bijvoorbeeld 5.000 of 50.000. De Exact Online API geeft bij overschrijding een “429 Too Many Requests” terug.

Daarnaast kent Exact Online andere rate limiters (“API limits”) zoals een limiet per minuut (“minutely limit”) variërend tussen de 60 en 300 Exact Online API calls per minuut. Dit artikel betreft uitsluitend het aantal requests per company, per app en per dag.

Het goede nieuws is dat alle Invantive SQL-gebaseerde producten buitengewoon goed in staat zijn om ook met kleinere aantallen API-calls te functioneren. Er is geen doorontwikkeling nodig; de nieuwe features zijn al jaren beschikbaar en dienen enkel gebruikt te worden.

Analyse

Uit analyse blijkt dat de maximale daglimieten voor het gebruik van de Exact Online API’s geleidelijk verlaagd worden. Op basis van een specifieke administratie die dagelijks verwerkt werd is de daling af te leiden:

Datum Daglimiet (calls) Toelichting
8 november 2021 20.000
10 november 2021 15.000
18 november 2021 13.000
25 november 2021 11.000 Toegevoegd op 25 november, minuutlimiet 100.
2 december 2021 9.000 Toegevoegd op 2 december, minuutlimiet 100.
12 december 2021 7.000 Toegevoegd op 15 december.
15 december 2021 6.000 Toegevoegd op 15 december.
22 december 2021 5.000 Toegevoegd op 22 december.

De verwachting is dat deze limieten voorlopig niet meer verder verlaagd zullen worden dan 5.000 calls per dag.

Afwijkingen

Slechts voor een deel van de applicatieregistraties op Exact Online worden de limieten verlaagd. Uit metingen blijkt dat bijvoorbeeld een test applicatie onder een Exact Online Developer account geen limieten doorkrijgt en dat een deel van de applicatieregistraties de waarde zoals 25.000 calls per dag behoudt. Mogelijkerwijs worden alleen applicaties met een laag gebruik gedurende langere tijd verlaagd omdat die er in principe geen last van hebben dat de limiet verlaagd wordt.

Adviezen

De volgende adviezen zijn praktisch toepasbaar om het aantal gebruikte API-calls snel te verlagen en te analyseren welke administraties mogelijk risico’s kennen:

Elk van de adviezen verwijst naar een groot aantal praktisch toepasbare tools om het gebruik van de Exact Online API te verlagen.

Als het niet lukt met de adviezen tot een oplossing te komen, dan is het aan te bevelen een kort consult in te zetten voor een gedetailleerde analyse en oplossing.

Het aantal benodigde API-calls is vaak een functie van de omvang van de administratie of de omzet. Tips om de omvang van de administratie in termen van aantal rijen staan in Schatten omvang Exact Online administratie.

Conclusie

Foutmeldingen zoals itgeneor229, itgenexl150 en HTTP 429 Too many requests treden op het Exact Online API-platform vaker omdat inderdaad de daglimieten verlaagd worden van bestaande applicaties (“client ID’s”) door Exact Online. Door het toepassen van beschreven concrete adviezen kan meestal het gebruik significant verlaagd worden.