Volledig intrekken API-gebruik door Exact Online

Uit metingen volgt dat sinds 30 november op een beperkt aantal Exact Online administraties geen gebruik meer kunnen maken van de Exact Online API’s met een eigen applicatieregistratie.

De foutmelding is:

itgeneor229
There is no capacity remaining available for API use on partition ‘123456 - ACME (123456)’.
Please acquire more API calls per day than the current limit of 0 calls or try again tomorrow.

of in het Nederlands:

itgeneor229
Er is geen capaciteit meer beschikbaar voor API-gebruik op partitie ‘123456 - ACME (123456)’.
Verkrijg meer API-aanroepen per dag dan de huidige limiet van 0-aanroepen of probeer het morgen opnieuw.

De foutcode itgeneor229 zal voor meer helderheid vervangen worden door itgeneor393 als de daglimiet 0 is en itgeneor394 als de daglimiet minder dan 500 is. Met een daglimiet van 0 calls heeft een dag wachten geen nut.

Daarnaast zal bij het eerste gebruik van de Exact Online API’s gecontroleerd worden dat zowel de daglimiet als de minuutlimiet (voldoende) positief zijn. Indien niet, dan wordt meteen een foutmelding gegeven met foutcodes itgengpr201, itgengpr202, itgengpr203 of itgengpr204.

Gekoppeld aan deze melding komt niet automatisch een bericht vanuit Exact Online Support. Advies is om indien deze foutmelding optreedt contact te zoeken met Exact Online Support.

Het lijkt er op dat deze melding de volgende dag automatisch verdwijnt. Mogelijkerwijs betreft het een bug ergens in de keten.

Mocht naar mening van Exact Online de API te intensief gebruikt worden, dan geeft de volgende pagina tips en handvatten om de API efficiënter te gebruiken: Overzicht van Power BI-technieken om prestaties en downloadtijd te verbeteren

Eventueel kan met een kort consult hierbij ondersteund worden.

Het betreft inderdaad een bug in de keten aan de zijde van Invantive. De API-daglimiet en het resterende aantal aanroepen worden soms verwisseld.

De daglimieten zijn verder verlaagd, waardoor een beperkt aantal administraties tegen fouten aanlopen omdat te veel aanroepen uitgevoerd worden. Zie voor meer informatie: Geleidelijke verlaging van Exact Online API-limieten leidt tot "Too many requests" en itgeneor229 foutmeldingen

Het advies blijft om het gebruik te optimaliseren zoals beschreven op Overview of Power BI Performance and Download Size Improvement Techniques.