Itgeneor229 / Too many requests op Get My Report bij inlezen transacties of relaties in Exact Online

Too many request Exact Online

Binnen de applicatie “Get My Report” kan sinds 2 december een itgeneor229 melding optreden:

itgeneor229
There is no capacity remaining available for API use on partition ‘xxx’.
Please acquire more API calls per day than the current limit of 0 calls or try again tomorrow.

De achterliggende Exact Online API-melding is een HTTP-status 429:

Too many requests

Dit betekent dat de limiet van het toegestane Exact Online API-calls voor een administratie bereikt is (zie ook Geleidelijke verlaging van Exact Online API-limieten leidt tot "Too many requests" en itgeneor229 foutmeldingen).

Het blijkt dat Exact Online op 2 december de limiet van 50.000 API-calls voor data per dag per administratie voor Get My Report heeft verlaagd naar 5.000 API-calls zonder aankondiging vooraf of bericht achteraf. Deze limiet voor de Exact Online API wordt ook wel “rate limit”, “daily rate limit” of “rate limit per day” genoemd. Terzijde: op Exact Online zijn er twee soorten rate limits; er bestaat ook nog een “rate limit” van aantal requests per minuut. Die is normaliter 60.

Wie heeft er last van “Too many requests” op Exact Online API?

De meeste gebruikers zullen hier geen problemen door ervaren zolang ze zich beperken tot de rapportagemodules van Get My Report. Dankzij ophalen van data via moderne API’s vallen de modules allen ruim binnen de standaard API limits van 5.000 requests per dag per administratie.

Echter, de gebruikers die gegevens inlezen of muteren in Exact Online zullen hier veel mee te maken krijgen. Het laden van een enkele rij kost 1 tot 2 API-calls, afhankelijk van de situatie. Het muteren van artikeleigenschappen kan zelfs 3, 4 of meer API-calls kosten per nieuw/gewijzigd artikel.

Hoe laad/muteer ik veel gegevens via Exact Online API?

Praktisch zullen voortaan dus in voorkomende gevallen bijvoorbeeld niet meer dan 1.500 artikelen per dag bijgewerkt/geladen kunnen worden per administratie. Ook het inlezen/converteren van meer dan enkele duizenden relaties of contactpersonen is vaak niet mogelijk.

In een aantal toepassingsscenario’s is het mogelijk om via XML-laadinstructies relatief meer werk te verzetten binnen de 5.000 API-calls. Get My Report gebruikt in een aantal onderdelen XML-laadinstructies, maar voor een deel van de modules voor het uitwisselen van gegevens is dat niet praktisch haalbaar.

Navraag leert dat Exact Online geen applicatiespecifieke verruimingen zal verlenen aan apps tenzij de klant uiteindelijk overstapt op Exact Online Premium en extra API-calls bijkoopt. Meer informatie over Exact Online Premium is te vinden in Ondersteuning Exact Online Premium in Invantive producten. Exact Online Premium zal tegen aangepaste condities aangeboden worden.

Exact Online Premium wordt en zal niet ondersteund worden met Get My Report. U dient dan een ander product binnen de Invantive-suite te gebruiken en daarvoor de Get My Report-module te laten nabouwen door Invantive of een data-integratie partner.