Exact Online API minuut rate limits en itgeneor359: Unable to retrieve partition information on

Bij het aanmelden op een accountancy-omgeving met meer dan 1.000 Exact Online administraties en beperkte rechten voor de gebruikte Exact Online-gebruiker kan momenteel incidenteel de volgende foutmelding optreden:

itgeneor359
Unable to retrieve partition information on …

De achterliggende foutmelding in OData formaat is:

{ "error":"access_denied","error_description":"Rate limit exceeded: access_token not expired" }

De achterliggende HTTP header is Reason:

TooEarlyToRefreshTokens: Rate limit exceeded: access_token not expired

Deze foutmelding kan in principe bij iedere keer aanmelden optreden, maar zal zich typisch eens in de 30 dagen voordoen. De foutmelding treedt spontaan op, zonder dat de infrastructuur of softwareversie van Invantive is gewijzigd. De foutmelding kan optreden in alle Exact Online landen, maar zal zich meestal voordoen in Nederland, België en eventueel Frankrijk en UK gezien het gebruik door accountants.

De oorzaak van de foutmelding ligt in het met stapjes verlagen van de limieten van het API-calls per minuut naar 80 calls per minuut of lager (zie Impact Exact Online API aanpassingen 1 juli 2021).

Merk op dat op 12 december 2021 de kans op deze melding extra groot is, doordat de Exact Online website down is (HTTP 503 error) en er dus geen online gebruikers zijn waarmee de capaciteit gedeeld moet worden.

Naar verluidt zullen tot/met 22 december zowel de Exact Online API daglimieten als limieten per minuut verder verlaagd blijven worden.

Er zal een nieuwe release beschikbaar komen van Invantive SQL-gebaseerde producten die deze foutmelding voorkomt in de week van 13 december.

Mocht de foutmelding voordien optreden, dan is de workaround om het proces herhaaldelijk te starten. Na enkele pogingen zal het proces uiteindelijk kunnen aanmelden en zal het product gedurende 30 dagen weer werken.