Overstappen van NMBRS v1 naar v2 datamodel

Zoals eerder aangekondigd is er naast de huidige V1 van de NMBRS connector een V2.

De nieuwe versie van de NMBRS connector heeft een groot aantal nieuwe NMBRS tabelfuncties. De bestaande tabelfuncties zijn in stand gebleven voor V2, maar daarnaast zijn er velden en vooral veel tabellen en views toegevoegd. De reeks is nog niet volledig; voor NMBRS Companies zijn nog meer elementen te verwachten de komende releases.

Een aantal tabelfuncties en views zijn toegevoegd om afwezigheid op te vragen, zoals de view EmployeeLeaveBalancesCurrent en de tabelfunctie EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType:

Data uit verschillende NMBRS bedrijven wordt onder elkaar getoond in de tabellen.

De twee versies kunnen door elkaar heen gebruikt worden. Standaard staat V2 ingeschakeld. Alle reeds bestaande datacontainers op Invantive Cloud gebruiken V1. Voer de volgende stappen uit mocht ook voor een nieuwe database V1 van NMBRS gebruikt moeten worden:

  • Maak de database aan met NMBRS.
  • Kies vanuit het scherm Databases de database.
  • Kies de knop Datacontainers.
  • Geef daarna bij het veld Verbindingsspecificatie de connectorattribuut revert-to-v1 de waarde true.
  • Vergelijk het eindresultaat met:
    NMBRS V2 API

De nieuwe versie van de NMBRS connector zal ook vanaf de volgende BETA van de Invantive on-premise producten beschikbaar komen.