Verloven kunnen opvragen voor NMBRS bedrijven

Grootste beperking van NMBRS is op dit moment het ontbreken van de leaves. Voor een salarisadministratie is dat een cruciale tabel, Leave_GetList geeft alle verlofaanvragen van medewerkers.

Verder ontbreken volgens mij:

  • Absence2
  • EndServiceReason
  • LabourAgreements
  • LeaseCar2
  • Leave
  • Manager
  • PerformanceReview
  • Reservations (uitsplitsing van Leave Balance verlofitems)

Is het mogelijk vooral Leave toe te voegen?

LeaveBalance_GetPerType

Gaat om verloven per periode.

1 Like

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de NMBRS connector, zie link. Eerste versies daarvan komen binnen enkele weken beschikbaar met tientallen nieuwe API’s. Mogelijkerwijs geeft de daarbij horende documentatie meer zicht.

Een eerste versie van de V2.0 connector voor NMBRS is beschikbaar op Invantive Cloud. Zie releasebericht voor 30 november 2020.

Wat is de status van het toevoegen van de endpoints?

De status is ongewijzigd ivm andere projecten die we voorrang hebben gegeven. Je kunt de oude tabellen combineren met de tot dusver beschikbare V2 tabellen. In verband met een aantal grote projecten durf ik geen uitspraak te doen wanneer NMBRS weer voortgang zal krijgen.

Hoe zit het hier nu mee? Wij zouden de Leaves graag willen ophalen uit NMBRS via Invantive Data Replicator.

De status is ongewijzigd. Op dit moment ligt de prioriteit op een aantal andere verbeteringen.

Mocht het helpen om dit hoger op de prioriteitenlijst te krijgen: wij zouden deze feature ook graag willen kunnen opvragen.

1 Like

Een aantal mogelijkheden zijn nu beschikbaar zoals de view EmployeeLeaveBalancesCurrent of de tabelfunctie EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType op Invantive Cloud. Meer informatie over het gebruik is te vinden op Overstappen van NMBRS v1 naar v2 datamodel.

Ik heb de post gelezen, maar kan de tabelfunctie EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType niet vinden.

Bijvoorbeeld in PowerBI zie ik alleen de EmployeeLeaveBalancesCurrent, zie screenshot.

Ik hoor graag hoe ik de tabelfunctie kan benaderen.

Tabelfuncties zoals https://forums.invantive.com/t/overstappen-van-nmbrs-v1-naar-v2-datamodel/1275 zijn nooit zichtbaar in Power BI door beperkingen ervan. Tabelfuncties zijn wel zichtbaar via Invantive SQL. Tabelfuncties zijn meestal aan de naam herkenbaar doordat er By in voorkomt. De uiteindelijke bepaling of een tabelfunctie niet terugkomt als selecteerbare tabel in Power BI is of er verplichte tabelfunctieparameters zijn.

Terzijde: op bijvoorbeeld Visma.net leidt dit soms weer tot verwarring: daar komen tabelfuncties voor met alleen optionele tabelfunctieparameters volgens de metadata, terwijl er wel een verplichte combinatie is, zoals “tenminste één parameter van de volgende x moet opgegeven worden”.

Voor meer informatie over tabelfuncties raad ik de SQL grammatica aan en het artikel op Wat zijn tabelfuncties en tabelfunctieparameters?.

Gezien de aard van de parameters van deze tabelfunctie met verloven, raad ik aan om hier ondersteuning bij te zoeken omdat er geen oplossing bekend is zonder analyse van de gewenste omgeving.

Mocht er nog geen gebruik gemaakt zijn van de gratis uitlegsessie, dan is advies om die in te zetten om een query of view te formuleren en te definiëren die bruikbaar is voor Power BI. Mocht die reeds ingezet zijn, dan kan een consult via een Invantive partner of rechtstreeks bij Invantive soelaas bieden.