Verloven kunnen opvragen voor NMBRS bedrijven

Grootste beperking van NMBRS is op dit moment het ontbreken van de leaves. Voor een salarisadministratie is dat een cruciale tabel, Leave_GetList geeft alle verlofaanvragen van medewerkers.

Verder ontbreken volgens mij:

  • Absence2
  • EndServiceReason
  • LabourAgreements
  • LeaseCar2
  • Leave
  • Manager
  • PerformanceReview
  • Reservations (uitsplitsing van Leave Balance verlofitems)

Is het mogelijk vooral Leave toe te voegen?

LeaveBalance_GetPerType

Gaat om verloven per periode.

1 like

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de NMBRS connector, zie link. Eerste versies daarvan komen binnen enkele weken beschikbaar met tientallen nieuwe API’s. Mogelijkerwijs geeft de daarbij horende documentatie meer zicht.

Een eerste versie van de V2.0 connector voor NMBRS is beschikbaar op Invantive Cloud. Zie releasebericht voor 30 november 2020.