Verloven kunnen opvragen voor NMBRS bedrijven

Grootste beperking van NMBRS is op dit moment het ontbreken van de leaves. Voor een salarisadministratie is dat een cruciale tabel, Leave_GetList geeft alle verlofaanvragen van medewerkers.

Verder ontbreken volgens mij:

  • Absence2
  • EndServiceReason
  • LabourAgreements
  • LeaseCar2
  • Leave
  • Manager
  • PerformanceReview
  • Reservations (uitsplitsing van Leave Balance verlofitems)

Is het mogelijk vooral Leave toe te voegen?

LeaveBalance_GetPerType

Gaat om verloven per periode.

1 Like

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de NMBRS connector, zie link. Eerste versies daarvan komen binnen enkele weken beschikbaar met tientallen nieuwe API’s. Mogelijkerwijs geeft de daarbij horende documentatie meer zicht.

Een eerste versie van de V2.0 connector voor NMBRS is beschikbaar op Invantive Cloud. Zie releasebericht voor 30 november 2020.

He Guido,

Wat is de status van het toevoegen van de endpoints?

Groeten,

Job

De status is ongewijzigd ivm andere projecten die we voorrang hebben gegeven. Je kunt de oude tabellen combineren met de tot dusver beschikbare V2 tabellen. In verband met een aantal grote projecten durf ik geen uitspraak te doen wanneer NMBRS weer voortgang zal krijgen.

Hi Guido,

Hoe zit het hier nu mee? Wij zouden de Leaves graag willen ophalen via Data Replicator.

De status is ongewijzigd. Op dit moment ligt de prioriteit op een aantal andere verbeteringen.