NMBRS Leave_GetList

We proberen de Verlof-types uit NMBRS te ontsluiten via Invantive. We zien de Leave_GetList niet terug in het overzicht van de Universal SQL Editor.

V2 van de bovenstaand genoemde endpoint is ook niet in de lijst terug te vinden.

Enig idee hoe we dit kunnen ontsluiten?

De lijst van tabellen op basis hiervan is terug te vinden door de volgende query uit te voeren in de UniversalSQL-editor:

select name
from  SystemTables@DataDictionary

en daarna bij “Search” in te voeren: Leave_GetList.

Meer direct is:

select name
from  SystemTables@DataDictionary
where xml_topic like 'Leave_GetList%'

Het resultaat is bij V2 van de Nmbrs-driver:

 • EmployeeLeavesByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType
 • EmployeeLeavesV2ByEmployeeYearLeaveTypeLeaveUsageType

Dit geeft de endpoints waarbij de Leave_GetList wordt gebruikt in de query. Om een query uit te voeren over deze endpoints heb je alsnog de LeaveType als parameter nodig.

Wat we zoeken is een overzicht van alle beschikbare LeaveTypes binnen een NMBRS Bedrijf.

Jullie documentatie beschrijft ‘Undefined’, ‘Type1’, etc. Maar deze hebben in de front-end een andere naam.

Enig idee hoe we dit kunnen bereiken?

Er is geen tabel bekend waarmee automatisch de soorten verlof opgevraagd kunnen worden. Voor zover bekend is daar ook geen API voor.

Mogelijk dat NMBRS Support dat kan bevestigen of ontkennen.

Mocht deze lijst niet opvraagbaar zijn automatisch, dan kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een view zoals:

select *
from  ( select VAL
     union all
     select VAL2
    ) t
join  TABELFUNCTIE(t.VAL)

Het uitvoeren van de bovenstaande query geeft het volgende resultaat:
image

Volgens de NMBRS API documentatie zouden de onderstaande API endpoints een lijst moeten geven met de LeaveTypes:
Leave_GetList
Leave_GetList2

Klopt dit?

Ah volgens mij heb ik het verkeerd gelezen. Je moet ook bij deze API endpoints een LeaveType als parameter meegeven, helaas :zipper_mouth_face: