Lege tabel Nmbrs.Employees.EmployeeContracts@nms

Voor analyse op “aantal maanden in dienst” zijn we op zoek naar de eerste contractstartdatums van alle medewerkers. Hiervoor heb ik geprobeerd Nmbrs.Employees.EmployeeContracts@nms aan te roepen, evenals Nmbrs.Views.EmployeeContractsV2@nms. Beide tabellen zijn leeg.

Als we bijvoorbeeld Nmbrs.Employees.EmployeePersonalInfoContractSalaryAddress@nms-tabel aanroepen, staat er wel een CONTRACTSTARTDATE, echter lijkt dit de startdatum van het laatste contract te zijn. We zijn op zoek naar de eerste.

Zou iemand me kunnen helpen aan de juiste tabel? In het geval dat dit de Nmbrs.Employees.EmployeeContracts@nms zou moeten zijn, onderzoeken waarom deze niet gevuld is?

De eerste indruk die ontstaat is dat het mogelijk is dat de rechten van de Nmbrs-gebruiker die gebruikt wordt om gegevens op te halen onvoldoende zijn. Uw applicatiebeheerder of accountant kan de rechten vergroten zoals beschreven onder Error 1003 / itgennnl026 "Unauthorized Access" bij opvragen data uit NMBRS.

Super, dankje. Ik ga met het advies aan de gang en zal de uitkomst hier delen.

1 Like

Bij de view “Nmbrs.Views.CompanyRunWageCodesV2@nms” krijg ik nu response, echter staat deze in een soort HTML-formaat, waar andere Views en Tabelllen in een tabelvorm binnen komen in Power BI.

Normaal:

Wat gebeurt hier?

Dit betreft een tabel voor de “reporting API”. De structuur is XML-gebaseerd en kan wisselende inhoud bevatten. Deze kan in Power BI verder opgeknipt worden, bijvoorbeeld zoals beschreven op Parse text as JSON or XML - Power Query | Microsoft Learn.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.