Error 1003 / itgennnl026 "Unauthorized Access" bij opvragen data uit NMBRS

Bij het opvragen van data uit NMBRS in Power BI via Invantive Cloud of Invantive SQL met bijvoorbeeld het Query Tool kan de volgende foutmelding optreden:

itgennnl026: You do not have the rights for the debtor or company.
Check that the ID specified refers to a debtor, company or employee accessible through NMBRS. Contact the administrator of the environment and review access rights by tags/filters in the API user template in NMBRS. The API user template is accessible through Settings → User Accounts → Template Users.

De onderliggende NMBRS foutmelding is:

1003: Unauthorized Access

Deze laatste foutmelding wordt gegeven door de NMBRS API server en door Invantive SQL omgezet in itgennl026. In dit topic is te vinden hoe de foutmelding opgelost kan worden.

Zowel in Invantive SQL als met de Microsoft Power BI connector kan deze fout meteen optreden of gedurende het ophalen van de gegevens voor eigen rapportages of een Power BI Dashboard. In Invantive SQL wordt de foutmelding getoond in een eigen venster en in Power BI Desktop wordt hij getoond in het standaard errorvenster van de OData connector, omgeven door veel tekst er voor en er achter. Zoek in het geval van Power BI naar de tekst itgen; dit is de Invantive error code.

De foutmelding is niet afhankelijk van de gekozen administratie of administraties in NMBRS, en de foutmelding kan optreden zowel bij accountantskantoren als ondernemers die hun eigen personeelsadministratie voeren.

Er is geen technische kennis nodig om dit probleem op te lossen. Het is wel nodig om kennis als applicatiebeheerder van NMBRS te hebben. Als die kennis niet aanwezig is, neem dan contact op met de interne NMBRS applicatiebeheerder.

Geldige ID

Een rapportage query voor gegevens op een specifieke debtor, bedrijf of medewerker geeft de NMBRS foutmelding 1003 als de opgegeven ID niet zichtbaar is voor de gebruiker in de NMBRS website en/of niet bestaat in NMBRS.

Met hulp van de volgende query kan een 1003/itgennl026 error opgewekt worden:

select * 
from   Nmbrs.Employees.EmployeeCompanyPeriodsCurrentByEmployee(123456)

aangezien de medewerker met ID 123456 (zeer waarschijnlijk) niet zichtbaar is voor de gebruikte NMBRS user.

Kies een geldige ID uit de lijst van mogelijke waardes:

  • voor debtors: select * from Debtors
  • voor bedrijven: select * from Companies
  • voor medewerkers: select * from EmployeesAll

API template users

De NMBRS API error 1003 kan optreden doordat de gebruiker misschien wel rechten heeft tot de data in de NMBRS web interface, maar geen rechten op de data via de API. De rechten op NMBRS data kunnen ingesteld worden via de Template Users. De NMBRS Template Users is vindbaar door eerst op Instellingen te klikken (het tandwiel), dan in groep “Gebruikersaccounts” en dan “Template Users”:

Het ikoon met de grote en kleine tandwielen toont een lijst met de rechten van een template:

Door de radiobutton onder “Active” aan te vinken worden de rechten toegekend aan de gebruikers op basis van de template voor het ophalen van de data via de API’s. Er is geen knop om de wijzigingen op te slaan; de wijzigingen worden meteen actief.

Via de dropdown bovenaan kan gewisseld worden tussen de vier beschikbare services:

  • Company Services
  • Debtor Services
  • Employee Services
  • Report Services

Zorg er voor dat rechten op alle benodigde API methodes toegekend zijn. De namen van de door Invantive SQL en Power BI gebruikte services zijn te vinden bij de respectievelijke tabellen in de NMBRS API documentatie.

Meer weten over user templates

Het NMBRS supportportaal bevat meer uitleg over user templates, zie bijvoorbeeld