Transacties afgeletterd / Matched binnen grootboekrekening

Wij willen binnen Exact online gebruik gaan maken van het afletteren van de rekening Nog te ontvangen goederen.

Binnen de tabel ‘ExactOnlineREST Incremental TransactionLinesIncremental@eol’ ben ik dus op zoek naar een mogelijkheid om deze te filteren

Afgeletterde transacties

Binnen de tabel kan ik geen veld vinden en in een andere topic werd vermeld dat je moet kijken naar status 20 of 50. Wij hebben nog nauwelijks afletteringen gedaan, maar al wel een hele bulk transacties met status 50. Dit kan dus niet kloppen.

Hebben jullie een idee om afletteringen te filteren uit de transacties?

Uit welk scherm is dit een screenshot?

Dit is vanuit de grootboekkaart.

Ik gebruik nu de tabel ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol om de afletteringen uit Exact te krijgen. Alleen als ik een aantal afletteringen doe, wordt deze tabel niet geupdated.
Pas als ik wissel naar de *Ex versie, wordt er wel bijgewerkt.

Heeft dit misschien met de Cache te maken?

Is er ook een REST versie van deze tabel?

Hierbij ook de code:

let
  Bron = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/concave-exact-online/odata4", null, [Implementation="2.0"]),
  #"ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol_table" = Bron{[Name="ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol",Signature="table"]}[Data],
  #"Rijen gefilterd" = Table.SelectRows(#"ExactOnlineXML.XML.MatchSetLines@eol_table", each ([DIVISION_CODE] = "2981309") and ([MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR] = "3090")),
  #"Andere kolommen verwijderd" = Table.SelectColumns(#"Rijen gefilterd",{"MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR", "FINYEAR_ATTR", "ENTRY_ATTR", "DIVISION_NAME"}),
  #"Dubbele waarden verwijderd" = Table.Distinct(#"Andere kolommen verwijderd", {"ENTRY_ATTR"}),
  #"Namen van kolommen gewijzigd" = Table.RenameColumns(#"Dubbele waarden verwijderd",{{"MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR", "Rekening"}, {"ENTRY_ATTR", "Boekstuk"}})
in
  #"Namen van kolommen gewijzigd"

Voor zover bekend is er geen REST-versie van de toegepaste afletteringen in Exact Online, maar dat kan ook onkennis zijn.

Dat de gegevens niet bijgewerkt worden kan inderdaad liggen aan de gebruikte cache-instellingen. Deze zijn te vinden op de database en worden tegenwoordig ook zichtbaar gemaakt in de Bridge Online Monitoring als doorgeklikt wordt naar het verzoek:

Cache

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Het gebruik van MatchSetLines voor het bepalen van de “Afgeletterd” / “Matched” kolomwaarde heeft wat beperkingen. De onderliggende XML API bevat geen unieke sleutel van de regels die bij elkaar horen. Echter, indien de combinatie van divisie, boekstuknummer en bedrag uniek is, dan levert de volgende query alle niet afgeletterde regels op:

use all

select divisionlabel
,   entrynumber
,   accountname
,   amountdc
,   costcenter
,   costunit
,   financialyear
,   financialperiod
from  exactonlinerest..transactionlines tle
where tle.glaccountcode = '16990'
and  tle.financialyear = 2022
and  to_char(division) || '#' || glaccountcode || '#' || entrynumber || '#' || to_char(round(AMOUNTDC, 2)) 
    not in 
    ( select /*+ low_cost */ DIVISION_CODE || '#' || MATCHLINES_MATCHSET_GLACCOUNT_CODE_ATTR || '#' || ENTRY_ATTR || '#' || to_char(round(AMOUNTDC_ATTR, 2)) 
     from  matchsetlines
    )
order
by   divisionlabel
,   entrynumber

local export results as "${system:userdocumentsdirectory}\probably-unmatched.xlsx" format xlsx include headers