Niet alle transacties van Exact Online ingeladen

Beste meneer/mevrouw,

Momenteel mis ik een boekingsregel in de FinancialTransaction.TransactionLinesBulk.
Een regel van de boeking met entrynumber 24200051 zie ik wel in Exact maar niet in de API.

Zouden jullie na kunnen gaan hoe we deze boekingsregel wel in de Invantive cloud beschikbaar kunnen stellen?

Hetzelfde geldt voor de boeking 24900287.
Deze boeking komt volledig voor in Exact en komt helemaal niet voor in de Invantive Cloud.

Advies is om de stappen beschreven in onderstaand artikel te volgen om de download te analyseren:

Problemen spelen bij mij bij SalesInvoiceLinesIncremental. Krijg alleen regels tot eind februari terwijl daarna ook gefactureerd is.

Bovenstaande stappen leveren mij niks op.

Heb via support Invantive de XML file gestuurd. Hopelijk kan iemand bij Invantive support het testen.