Download TransactionLinesIncremental blijft hangen (600K boekingen)

We hebben 3 administraties op Exact Online: 1 met circa 550.000 boekingsregels en 2 kleintjes met pakweg 15.000 boekingsregels.

Het verversen duurde voorheen een uur voor alle datasets, en sinds grofweg 10 dagen eindigt de download van specifiek TransactionLinesIncremental niet meer.

In Invantive Bridge Online Monitoring is de laatste stap bij de details onderin:

itgenboe154
Begin met gegevens opleveren.

Na 14 minuten heb ik deze set beeindigd via “Afbreken” in Bridge Online. Hij stopt dan netjes en Power BI begint een hernieuwde poging.

Een request ID met dit probleem is 0HN2ADC7EGBHN:00000001 (deze heb ik na 14 minuten afgebroken).

De bijbehorende query is:

select t.*
from   ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol t
where  ((([Division] = :w1) and ([FinancialYear] >= :w2)) and ([FinancialPeriod] = :w3))

met:

  • w1 = 383,370 (int32)
  • w2 = 2,024 (int32)
  • w3 = 1 (int32)

Het probleem treedt structureel op; het is niet zo dat het 1 op de x keer blijft hangen.

Er is nog geen hoofdoorzaak vastgesteld. Een nieuwe release met extra loggingfaciliteiten wordt voor maandag in productie genomen, dus hopelijk werpt dit wat meer licht op de mogelijke oorzaak (oorzaken).