Invantive Cloud - Exact Online - TransactionLines(Bulk) leeg resultaat

Het uitlezen van de TransactionLines(Bulk) endpoint via Invantive Cloud (SQL Editor) geeft een leeg resultaat, daar er data vanaf 2020 aanwezig is in de boekhouding.

Wat zou hier de oorzaak van zijn?

Het beperken van het aantal kolommen geeft hetzelfde resultaat.

Als er wel boekingen zichtbaar zijn in de webfrontend van Exact Online, dan is de oorzaak van geen rijen met een query meestal dat de Exact Online gebruiker onvoldoende rechten heeft.

De gebruiker is op te vragen via:

select *
from   me@eol

Als er met deze gebruiker aangemeld wordt op Exact Online, zijn de boekingen in het grootboek dan op te vragen via het menu “Financieel”?

De gebruiker die gebruikt werd in Invantive Cloud had inderdaad geen rechten op de boekhouding.

Bedankt.