Missende transactieregel tijdens het inladen van Exact Online-data in Power BI

Bij datakwaliteitscontroles, waar we de controle uitvoeren of Debet = Credit (volgens de boekhoudprincipes), merken we op dat er één transactielijn niet mee wordt ingeladen uit Exact Online.

Het betreft een transactie van 12/02/2024, dus deze moet wel degelijk mee in de bridge cache zitten. Daarnaast is het niet één enkele boeking dat mist, maar slecht één transactielijn van de boeking. Om een voorbeeld te geven:

image

In bovenstaande boeking, mist enkel de transactielijn van rekeningnummer 550000. Ik heb al controles uitgevoerd of deze rij uit de data gefilterd wordt tijdens transformatie, maar dit is niet het geval. Als ik na inladen meteen zoek op de betreffende transactie, wordt deze niet gevonden.

Welke verdere stappen kan ik/jullie ondernemen om de oorzaak te vinden? De rij wordt al niet opgehaald uit Exact Online, dus het lijkt mij een issue in de API-oproep?

De mogelijke plekken waar een dergelijk hiaat kan optreden hangen af van de gebruikte tabel.

Welke tabel wordt gebruikt?

Ter analyse is advies om alle volgende queries uit te voeren in de UniversalSQL-editor en de resultaten als antwoord toe te voegen:

TransactionLines

select *
from   exactonlinerest..transactionlines
where  entrynumber = 123123

TransactionLinesBulk

select *
from   exactonlinerest..transactionlinesbulk
where  entrynumber = 123123

TransactionLinesIncremental

select *
from   transactionlinesincremental
where  entrynumber = 123123

Ik gebruik de TransactionLinesIncremental.

Het probleem heeft zich vanzelf opgelost, de transactielijn is weer aanwezig en de debet en credit bedragen vallen weer op 0.

Toch bedankt voor de support!

Dank voor de terugkoppeling.

Vreemd. De TransactionLinesIncremental houdt de data in cache vast en kent alleen verwijderingen en bijwerkingen na initiele verwerking.

Mocht probleem terugkomen, gelieve dan een nieuw topic te starten met verwijzing naar deze. Als eerste stap worden de bovenstaande queries aangeraden.