Relatie Incremental TransactionLinesIncremental@eol en Incremental GLAccountsIncremental@eol geeft geen volledige match

In PowerBI roep ik via de PowerBI-connector tabellen aan van Exact Online.

Wanneer ik een relatie maak tussen deze twee tabellen:

 • Incremental TransactionLinesIncremental@eol (via kolom GLAccount)
 • Incremental GLAccountsIncremental@eol (via kolom ID)

valt het op dat er maar deels een match is tussen beide tabellen (12% van de regels in TransactionLinesIncremental heeft een match in GLAccountIncremental.)

Ik probeer te achterhalen waarom er geen 100% match is. Iemand die weet wat hiervan de oorzaak kan zijn?

Overigens heb ik de twee originele tabellen vergeleken in Excel om uit te sluiten dat dit komt door een verkeerde relatie in Power BI of dergelijke.

Dit is geen bekend probleem. Mogelijkerwijs dat ergens een foutje zit in de keten.

Via de volgende query binnen de UniversalSQL-editor kan gecontroleerd worden dat alle grootboekrekeningen gebruikte in de boekingen ook bestaan als grootboekrekening in GLAccountsIncremental.

Bij een controle over een pakweg miljoen boekingen over 5 administraties kwamen uit deze query de verwachte nul rijen uit:

use all@eol

select distinct 
    Division
,   GLAccount
from  TransactionLinesIncremental@eol
minus
select gat.Division
,   gat.ID
from  GLAccountsIncremental@eol gat

Advies is om deze query uit te voeren op de Exact Online-omgeving binnen de UniversalSQL-editor. Mochten daar niet nul rijen uitkomen, dan zou dat een logische fout signaleren. Mochten hier nul rijen uitkomen, dan is advies om de keten van Bridge Online zorgvuldig na te lopen waar de extra boekingen geintroduceerd worden of ontbrekende grootboekrekening verdwijnen.

Ik heb de query uitgevoerd op de Exact Online-omgeving binnen de UniversalSQL-editor en kom inderdaad op nul rijen uit.

Daarna heb ik de GLAccount ook even los gedraaid En ik kom dan uit op 2.072 rijen terwijl ik er in Power BI maar 178 rijen heb voor deze tabel.

select gat.Division , gat.ID from GLAccountsIncremental@eol gat

Kortom, ergens in de keten raken wij rijen kwijt op deze tabel. Ik ga hier verder in duiken.