Bijwerken artikelen in Exact Online vanuit Excel-bestand met curl

Met Invantive Cloud is het mogelijk om artikelen massaal bij te werken conform een spreadsheet. Dit kon al via bijvoorbeeld met:

Vanaf versie 24.0.238 is het ook mogelijk om zonder webforms door een directe upload van een bestand mutaties te maken in Exact Online.

Excel-bestand met artikelmutaties voor Exact Online

Maak een Excel-bestand zoals:

image

met in de eerste kolom de divisiecode (zodat laden in meerdere administraties mogelijk is), in de tweede kolom de artikelcode en in de laatste kolom de gewenste omschrijving.

Applicatiemodule voor inlezen

Maak een applicatie op Invantive Cloud met daarin een uitvoerbare module met de volgende code:

declare
 l_payload blob;
begin
 --
 -- Get uploaded file.
 --
 l_payload := cloud_http.get_request_body_binary();
 --
 if l_payload is null
 then
  raise_application_error('sample001', 'The file payload is empty.');
 end if;
 --
 -- Update items.
 --
 for r
 in 
 ( select *
  from  exceltable
      ( worksheet 'Blad1'
       passing l_payload
       skip empty rows
       skip first 1 rows
       columns division  int64  not null position next
       ,    itemcode  varchar2 not null position next
       ,    description varchar2 not null position next
      ) xlsx
  order
  by   itemcode
 )
 loop
  update ExactOnlineREST..Items@eol
  set  Description = r.description
  where code     = r.itemcode
  and  division   = r.division
  ;
  if sqlrowcount != 1
  then
   raise_application_error
   ( 'sample002'
   , 'Artikel ' || r.itemcode || ' does not exist.'
   );
  end if;
 end loop;
end;

Start daarna de applicatie en kies “Kopieer link” bij het kaartje van de applicatiemodule:

Artikelen voor Verwerking

Maak artikelen aan zoals:

image

Start Verwerking

Maak een batch- of ksh-script met inhoud:

curl -X POST --upload-file c:\path\items.xlsx --user john.doe@acme.com:secret@ https://app-online.cloud/apps/dd281455-0055-4466-9972-7c186ce74682/databases/acme-exact-online/modules/eeee0cb2-7777-47c8-8c23-512b32772963/

en voer dit uit.

Artikelen na Verwerking

Het resultaat is na enkele seconden zichtbaar:

image

Monitoring

De voortgang van de verwerking is in te zien via de Invantive App Online Monitoring (zie Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring).