Volledigheid SalesInvoices / SalesInvoiceLines

Om voor een klant d.m.v. PowerBI o.a. inzicht te krijgen in de facturering gebruik ik onderstaande SalesInvoices en SalesInvoiceLines tabellen.

  • ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoices@eol
  • ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoiceLines@eol

De data hierin lijkt echter niet volledig. De Klant heeft een aantal voorbeelden vanuit Exact Online aangeleverd ter validatie, maar deze kan ik niet terug vinden in de tabellen. Van deze facturen zijn wel orders aangemaakt die ik terug kan vinden in de SalesOrder(Lines)-tabel, maar de facturen zelf lijken te ontbreken.

Een wellicht nog duidelijkere indicatie dat er data mist is dat er 10.000+ verkooporders te vinden zijn in de SalesOrders tabel, waaruit je zou verwachten een redelijk vergelijkbaar (iets lager) aantal verkoopfacturen tegenover staan. Ik vind echter maar 700 verkoopfacturen terug.

Kan iemand mij helpen met welke stappen ik kan volgen om de data volledig te krijgen?

Incidenteel kunnen er door timing wel wat verschillen zijn (bijvoorbeeld doordat eerst de facturen opgehaald, ondertussen een factuur afgedrukt wordt en dan pas de verkooporders), maar in deze aantallen is dat geen bekend issue.

Advies is om te controleren dat wel de juiste administratie bekeken wordt en niet per abuis een kopie/test-administratie. Dat is te zien aan de kolom Division.

Advies is om ook in Invantive Bridge Online Monitoring de exact gebruikte SQL-query te controleren n.a.v. de Power BI-download (zie Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring).

Verder ook advies om niet deze tabellen te gebruiken omdat ze erg traag zijn. Beter is het gebruik van de *Incremental-versies zoals beschreven op Wat zijn de aandachtspunten om een nieuwe klant op Power BI te implementeren? onder “Performance” en dan “Exact Online”.

Mocht dit geen soelaas bieden, dan kunnen we op basis van een kort consult meekijken. Mocht het een bug betreffen in de Invantive-software, dan wordt de rekening van het consult gecrediteerd.

Dank voor het antwoord en de tips! De incremental versies werken inderdaad een heel stuk beter. Echter lijkt er nog steeds data te missen. In de SQL-query in de Bridge Online Monitoring zien we ook niks geks, hij haalt alle velden op zonder enige filter statements o.i.d.

We maken graag gebruik van het kort consult om vast te stellen wat het probleem is en om deze op te lossen. Hiervoor zouden we wel eerst een indicatie van de kosten willen voor zo’n consult (in het geval het dus niet om een Invantive-bug gaan). Zou je zo’n indicatie kunnen geven?

Update: ik heb hierover al contact gehad met sales.

Deze vraag is automatisch gesloten.

Oorzaak was dat de afgedrukte factuur andere gegevens bevat dan de inhoud van de Exact Online administratie.