Verkoopanalyse Exact Online

Wij willen graag de Verkoopanalyse en marge analyse van Exact Online bouwen in Power BI om nog beter te kunnen analyseren.

Wij weten echter niet precies welke tabellen hiervoor gebruikt worden.

Kunnen jullie voor ons een dataset maken?

Voor alle platformen geldt dat alle bekende en enigszins stabiele tabellen zijn opgenomen. Op Exact Online bieden we daardoor ruim 1.000 tabellen.

Voor verkoopanalyse en marge-analyse op Exact Online worden meestal gebruikt:

Afhankelijk van de tak van sport kan het nodig zijn om tabellen toe te voegen:

Vooral bij productie merken we dat er - ondanks het grote aantal beschikbare tabellen - niet altijd een goede berekening gemaakt kan worden, maar vaak is er wel uit de aanwezige gegevens een schatting te maken samen met wat extracomptabele gegevens.

Voor handelsbedrijven merken we dat vooral uitsplitsing/samenstellingen van kosten tot landed costs soms bewerkelijk is en afwijkende berekeningen vraagt. De standaardboekingen voldaan vaak niet, maar ook hier is meestal met wat gegevens buiten de boekhouding en wat rekenwerk vaak een goede schatting te maken.

Op dit moment speelt relatief vaak dat de waarde van de voorraad cq. benodigde inkopen gedurende een project sterk fluctueren omdat grondstoffen binnen enkele maanden regelmatig en fors van prijs kunnen veranderen. Bestaande calculatiemodellen zijn hier niet altijd op voorzien.

Voor complexe calculaties en projecties is er naast de Power BI-connector voor Exact Online ook Invantive Control for Excel. Deze Exact Online Excel add-in richt zich vooral op rapportages met complexe calculaties en forecasting, maar vereist ook meer kennisopbouw en voorkennis op het gebied van financieel rekenen.

Mocht er interesse voor zijn, wij hebben eerder een PowerBI rapport gemaakt dat de verkoopanalyse en verkoopmarge overzichten van Exact Online combineert.

1 Like

Hallo,

Erg geïnteresseerd!

Kan ik deze testen?

Groet

Jan