OData downloads herleiden naar Power BI data sets

Go to English version

Als er grote aantallen data sets zijn voor verschillende partities/administraties en/of Power BI Desktop of Power BI Service rapporten, dan is het vaak lastig te herleiden uit het Monitoring scherm van Invantive Bridge Online welk Power BI rapport het verzoek verstuurd heeft.

Dat maakt het optimaliseren van Power BI dashboards lastig doordat het lang duurt om te achterhalen welk rapport het onhandig aanpakt.

Een manier om eenvoudig en snel de herkomst te kunnen herleiden is het toevoegen van de Referer header in het OData.Feed statement aan de data source.

Wijzig hiervoor het OData.Feed-statement in de geavanceerde editor van:

Bron = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/.../odata4/", null, [Implementation="2.0", ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls, Timeout=#duration(0,4,0,0)]),

naar:

Bron = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/.../odata4/", null, [Implementation="2.0", ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls, Headers=[Referer = "change-into-your-preferred-unique-id-for-the-source" ], Timeout=#duration(0,4,0,0)]),

Hierbij kunt u “change-into-your-preferred-unique-id-for-the-source” vervangen door een eigen kenmerk naar keuze. Advies is om dit kenmerk zo te kiezen dat het gemakkelijk is om te achterhalen welk datset of rapport deze download aanvraagt. Denk bijvoorbeeld aan de naam of code van het rapport.

De geavanceerde editor is te vinden via een button in de Query Editor.

De toevoeging van Headers=... zorgt er voor dat elke uitvoering van dit verzoek de Referer-header meegeeft met de opgegeven waarde. Binnen Invantive Bridge Online Monitoring is de waarde van de Referer-header zichtbaar zowel direct op het verzoek als in de lijst van verzoeken.

In de Monitoring verschijnt die waarde dan in de logging bij het OData verzoek:

De snelste manier om de regel te vinden is te zoeken op de code itgenimg019.

Het toevoegen van Headers werkt niet alleen voor Power BI, maar ook binnen Power Query, Azure Data Factory en Power BI Service.

Tips over de time-out instellingen zijn te lezen in Vermijd time-out fout bij Power BI OData download.

Verwijzer afdwingen voor betere herleidbaarheid

Op een database kan ingesteld worden dat elk verzoek gepaard moet gaan met een verwijzer.

Als de verwijzer niet wordt meegegeven zoals boven uitgelegd, zal een foutmelding gegeven worden:

itgengcr018
De databasedefinitie vereist dat de verwijzer wordt gespecificeerd om herleidbaarheid mogelijk te maken naar individuele OData-consumenten.
Breid OData-verzoeken uit met de kop ‘Referer’ en een waarde, zoals een identificerende naam van het rapport of gegevensset.

Het opgeven van een verwijzer kan afgedwongen worden door een vinkje te zetten bij de database: