Headers toevoegen aan Power BI data sets via OData

Zie Power BI Odata select query blijft alle kolommen houden - #5.

Ik wil graag Headers toevoegen aan de query ( OData downloads herleiden naar Power BI data sets - invantive) maar ik zie nergens in mijn monitoring Referer = … staan. Zowel als ik het vinkje aan als uit heb staan zie ik geen moment Referer terugkomen, dus ik weet niet wat ik moet meegeven in de query.

De waarde van de Referer-header kan ingesteld worden met:

...Headers=[Referer = "change-your-unique-id-for-the-source" ]...

Deze waarde wordt getoond in Bridge Online Monitoring:

image

Daarnaast zijn in de lijst onderaan alle headers zichtbaar:

Het probleem is dat de verwijzer leeg is, en ook wanneer ik op ‘headers’ zoek dat er niks terug komt.

De verwijzer kan ingesteld worden door deze instelling toe te voegen:

...Headers=[Referer = "change-your-unique-id-for-the-source" ]...

zoals beschreven in OData downloads herleiden naar Power BI data sets.

De headers zijn ook zichtbaar bij de details van een verzoek. Dat is de lijst onderaan de pagina waar ook “Verwijzer” staat; niet in de hoofdlijst van requests zelf.

Volgens mij krijg je de referer pas te zien na het meegeven in Power BI. Zojuist hetzelfde getest met omit values. Maar waar kan je de unique id vinden?

Ik bedoel inderdaad de unique id die ingevuld moet worden, deze zie ik nergens terugkomen

De tekst in hyperlink is uitgebreid met de volgende uitleg:

Hierbij kunt u “change-into-your-preferred-unique-id-for-the-source” vervangen door een eigen kenmerk naar keuze. Advies is om dit kenmerk zo te kiezen dat het gemakkelijk is om te achterhalen welk datset of rapport deze download aanvraagt. Denk bijvoorbeeld aan de naam of code van het rapport.

Dankjewel, dit is inmiddels gelukt. Wel blijf ik nog altijd Errors in een kolom houden, hebben jullie daar een oplossing voor? Zie: Power BI Odata select query blijft alle kolommen houden

Dit topic is per abuis niet meer verder behandeld.

Treedt nog altijd “Errors” op in een kolom?

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.