Activeren nieuwe versie view in Bridge Online

Ik heb een view gedefinieerd volgens Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools in de Startup SQL van een Exact Online database voor de real-time analyse van de voorraad (PurchaseOrders en PurchaseOrderLines moeten nog vervangen worden door *Incremental zodra datacorruptie opgelost is in omgeving):

use all
;
create or replace view Voorraadanalyse_r
as
select bnr.batchnumber nummer
,   itm.code itemcode
,   act.name levernacier
,   bnr.availablequantity
,   bnr.availablequantity * itm.averagecost voorwaardwaarde
,   bnr.Remarks
,   itm.averagecost
from  ExactOnlineREST.Inventory.BatchNumbers@eol bnr
join  ItemsIncremental@eol itm
on   itm.id = bnr.item
and  itm.IsStockItem = true
left
outer
join  GoodsReceiptLineBatchNumbers glr
on   glr.bnrbatchnumberid = bnr.id
left
outer
join  exactonlinerest..PurchaseOrderLines@eol pol
on   pol.Id = glr.PurchaseOrderLineID
left
outer
join  exactonlinerest..PurchaseOrders@eol por
on   por.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
left
outer
join  AccountsIncremental@eol act
on   act.id = por.Supplier
where bnr.Division = 800589

Echter, als ik een andere versie van de view klaarzet in de databasedefinitie, dan verschijnt die niet in Power BI voor gebruik cq. een oude versie wordt gebruikt.

De nieuwe viewversie wordt wel meteen gebruikt als ik de database open in de online SQL Editor van Invantive Cloud.

Hoe kan ik de nieuwe versie “activeren”?

Op dit moment moet gewacht worden tot alle caches verlopen zijn.

Vanaf de volgende versie van Invantive Bridge Online kunnen de viewdefinities reset worden door de knop “Cache resettten” te bedienen in het menu rechtsboven op Bridge Online zelf (zie Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring).

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.