Exact Online 'tabel' afschriften - af te handelen (vraagposten)

De vraagpost items worden binnen Exact Online verwerkt via het onderdeel Afschriften → Af te handelen. Door de wijze waarop Exact Online hiermee omgaat (voorstel doen van tegenboeking) is niet op een enkele grootboekrekening te zien voor welke ontbrekende betalingen/ontvangsten een factuur ontbreekt.

Ik zou graag dit overzicht willen opbouwen vanuit de database voor nadere analyse. Helaas kan ik de juiste opbouw niet achterhalen. Is er meer bekend over in welke tabel/tabellen dit is opgenomen?

De aflettering zou te vinden moeten zijn via MatchSets en MatchSetLines. Zie ook:

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.