Exact Online: Extra field (Items)

Is er in Invantive een endpoint om de Extra fields van een item op te halen? Wordt ingevuld bij Master Data > Overview > Extra Fields (Items)

Dit kenmerk staat niet in ItemsRead of ItemsIncremental.

Zie nu dat deze er is: ExactOnlineREST.Logistics.ItemExtraFields

Leek eerst echter op dat je dan parameter moet meegeven, maar lijkt het ook zo te doen.

1 Like

Correct. ItemExtraFields kwam historisch enigszins beperkt onder ons, maar inmiddels werkt meestal goed. Er kan ook een datum meegegeven worden die als startmoment fungeert. Zie ItemExtraFields - Exact Online API Data Model.