Ontsluiten Custom.CustomFields uit Exact Online

Ik zou graag willen zien welke records aanwezig zijn in de Custom.CustomFields tabel uit Exact Online (zie Exact Online REST API - CustomFields).

In de ExactOnlineRest-catalogus zie ik geen ‘Custom’ mapje staan.

Zie ik iets over het hoofd of is dit endpoint niet beschikbaar?

Gerelateerd topic:

Dit endpoint is niet beschikbaar momenteel. Ook extra velden ontbreken in het datamodel.

In een test is gekeken of het tegenwoordig wel mogelijk is om eenvoudig extensions toe te voegen. Dit is niet haalbaar gebleken op basis van de Exact Online Premium-testomgeving in gebruik. Bij Exact Online Support is een ticket ingediend voor assistentie.

Mocht het toevoegen van velden wel lukken met beperkte inspanning dan zal gekeken worden of deze API’s stabiel, bruikbaar en voldoende gedocumenteerd zijn.

Zo ja, dan wordt gekeken naar toevoeging.

1 Like

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.

Op dit moment zijn we nog in afwachting van een analyse op de Exact Online Premium-errormelding bij inlezen custom fields.

1 Like

De foutmelding is opgelost door Exact:

XmlFileLoadException: Cannot create object ‘5227f1e09bdb4f02b8845bb011b9670b.xml’ in container ‘custom-solutions’: The specified container does not exist.

1 Like

Betekent dit dat de CustomFields endpoint nu in Invantive beschikbaar is?

Nee, er zal nu eerst enige tijd gekeken worden of dit endpoint toegevoegd kan worden als een productieversie. Er zijn zorgen of deze functionaliteit voldoende stabiel is voor de toepassingsgebieden waar de Invantive-producten voor ingezet worden.

1 Like