Beschikbaarheid Exact Online Premium Flex Extensions via Connector

Binnen de nieuwe versie van Exact Online Premium is nu de mogelijkheid om eigen velden toe te voegen die ook direct beschikbaar zijn via de API van Exact. Deze velden worden in de “extensions” van Exact Online beheerd. Kunnen deze velden via de connector van Invantive worden opgehaald?

De eigen velden staan bekend als “Extensions” als onderdeel van “Exact Online Premium Flex framework”. Dit wordt gepositioneerd als een low-level code solution om wijzigingen aan te brengen op of extra functionaliteit toe te voegen aan de standaard Exact Online Premium producten. Eigen velden worden momenteel gedefinieerd in een XML-bestand (“extension manifest file”) om eigen velden toe te voegen, extra validaties of standaardwaardes toe te voegen en toevoegen user interface elementen op de Microsoft Azure-versie van Exact Online.

Op dit moment zijn er geen plannen om “eigen velden” toe te voegen voor Exact Online Premium voor gebruik met rapportageproducten omdat Exact haar eigen rapportagestraat aanbiedt als onderdeel van Exact Online Premium.

Dit standpunt kan wijzigen in de tijd, bijvoorbeeld als het Flex framework en Exact Online Premium zich hebben bewezen heeft als zijnde stabiel toepasbaar en een voldoende marktkans. Vanuit Invantive zullen we navragen bij Exact of er andere aanbieders zijn die wel een koppeling met Flex Extensions bieden die ook aanbevelenswaardig is, naast de rapportageproducten die Exact Online zelf biedt. Een volgend evaluatiemoment voor het ondersteunen van Extensions zal zijn na 1 september 2023.

Strategisch heeft Invantive gekozen om voor de toekomst te focussen op Odoo in plaats van Exact Online als meestgebruikt platform, zie Waarom gaat Invantive voor Odoo als interne en strategische keuze?. Op Odoo worden alle velden ondersteund, inclusief eigen velden.

Indien het gaat om het laden van data in de eigen velden van Exact Online, dan is advies om telefonisch contact op te nemen met onze verkoopafdeling om de case te bespreken.

Bij navraag blijkt dat er voor zover bekend en op dit moment (mei 2023) geen enkele partij is die deze gegevens via de API’s beschikbaar stelt. Er zijn wel kolommen met de naam CustomField; mogelijk dat de inhoud hiervan te gebruiken is om deze informatie te achterhalen.

Op release 22.1 van Invantive Cloud, Invantive Query Tool en alle andere op Invantive SQL gebaseerde producten is nu het gebruik van de Flex Extensions mogelijk via een “sneak preview”. Neem telefonisch contact op met Invantive voor nadere details.

Recent is documentatie beschikbaar gekomen over de Exact Online API’s voor custom fields. Het gebruik zal onderzocht worden.