Exact Online Premium en Invantive producten (vanaf juni 2023)

Dit artikel beschrijft de situatie rond Exact Online Premium vanaf juni 2023. Informatie voor de periode juni 2022-juni 2023 is te vinden op Ondersteuning Exact Online Premium in Invantive producten (juni 2022-juni 2023).

Wat is “Exact Online Premium”?

Exact heeft recent haar productportfolio uitgebreid met Exact Online Premium. Dit betreft een nieuw product dat naast Exact Online nieuwe mogelijkheden biedt

De programmatuur lijkt grotendeels gelijk de versies, maar Exact Online Premium draait in een losse “omgeving” die de abonnementhouder op grote delen niet meer deelt met andere gebruikers. Nog sterker; Exact Online Premium werkt op basis van Microsoft Azure, terwijl Exact Online werkt op basis van Amazon.

Om de versies van Exact Online te benoemen waarbij de data van alle gebruikers bij elkaar staat wordt door Invantive “shared versie van Exact Online” gebruikt.

Bij Exact Online Premium wordt - in principe - alleen data van de abonnementhouder opgeslagen in een aparte Azure SQL Server-database, terwijl de shared versie van Exact Online data verwerkt in een Amazon SQL Server-databases die gedeeld worden door alle gebruikers.

Er is naar verluidt een overstap mogelijk terug vanaf Exact Online Premium naar shared Exact Online. Het is onbekend hoe divisiecodes wijzigen zoals divisiecodes boven de tien miljoen (zie Wat is de "HQ"-administratie op Exact Online Premium met division code boven de 10.000.000?). Invantive heeft nog geen ervaring hiermee en nog geen documentatie over de impact op divisiecodes bij migratie terug kunnen vinden.

Meer informatie over Exact Online Premium is te vinden in de volgende artikelen:

Compatibiliteit Invantive / Exact Online Premium

De Invantive-producten zijn geschikt gemaakt om ook Exact Online Premium te ondersteunen.

Exact Online Premium wordt ondersteund vanaf release 22.0.647 en 22.1.203 BETA in de on-premises producten. Invantive Cloud ondersteunt ook Exact Online Premium, evenals Get My Report en Valuta Tools.

Exact Online Premium werkt via dezelfde URL’s als de shared versie van Exact Online. Ook apps worden gedeeld waardoor Get My Report en Valuta Tools sinds tenminste juni 2023 ook kunnen samenwerken met Exact Online Premium.

Abonnement

Het gebruik van Exact Online Premium met Invantive vereist een abonnementsvorm geschikt voor Exact Online Premium. Voor ondernemers is het gebruik van Exact Online Premium mogelijk met met Invantive Office for Entrepreneurs Premium (10 gebruikers, vanaf EUR 119 per maand voor 100 partities) en voor accountants met Premium Finance (vanaf EUR 599 per maand voor 500 partities).

Het gebruik van Exact Online Premium met gratis producten zoals het Free Exact Online Plan, Valuta Tools, of de veelgebruikte abonnementen “Invantive Office for Entrepreneurs” en “Invantive Office for Accountants” is niet mogelijk.

Achtergrond

De verwachting van Invantive is dat veel of alle gebruikers van de “shared” versie van Exact Online overstappen naar Exact Online Premium over een periode van vijf jaar, bijvoorbeeld omdat bepaalde benodigde businessfunctionaliteit alleen beschikbaar is/komt op Exact Online Premium.

De high-end features van Invantive blijven voor Exact Online Premium waarde toevoegen, zoals de integratie van Exact Online met Azure Data Factory, Power Automate, eenvoudige synchronisatie, replicatie en interfaces, datascheiding en Premium API’s.

Exact Online Premium is alleen beschikbaar binnen de Premium-producten van Invantive omdat de verwachting is dat Exact Online in de loop van enkele jaren door Exact Online Premium vervangen zal worden, waarbij alleen de eerder beschreven high-end functionaliteit van Invantive nog waarde toevoegt. Toepassingen van Invantive met relatief lage toegevoegde waarde zullen minder relevant worden door de meer uitgebreide functionaliteit van Exact Online Premium. Daarnaast speelt dat Exact Online Premium significante R&D-inspanningen en veel stabiliteitsissues voor een relatief kleine doelgroep met zich mee brengt. Invantive haar verdienmodel is abonnementen; er is geen verdienmodel op consultancy-uren zoals bij de meeste andere aanbieders van op het oog vergelijkbare producten.

Exact Online Premium Power BI-connector

Voor uitsluitend het verwerken van gegevens in Power BI kan binnen Exact Online Premium ook de door Exact zelf meegeleverde Power BI-connector gebruikt worden. De Exact Online Premium Power BI-connector is een add-on in het Power BI-connector formaat, die een verbinding opbouwt met de achterliggende Azure SQL Server Elastic Pool database waar de bedrijfsgegevens in staan.

Deze connector heeft een aantal eigenschappen waardoor het voor sommige Premium-gebruikers momenteel niet voldoet. De als beperkend ervaren eigenschappen zitten voornamelijk rond flexibiliteit, integreerbaarheid en AO/IC. Desondanks biedt de standaard meegeleverde Power BI-connector voor veel Power BI-gebruikers gemakkelijk en vlot toegang vanuit Power BI tot vrijwel alle ruwe Exact Online-data zonder verdere databeveiliging en administratiefiltering zoals via de API’s. Het is in die zin vergelijkbaar met directe en volledige alleen-lezen toegang op de databases binnen Exact Globe.

Het is niet bekend of deze connector ook via PowerBI.com automatisch kan verversen. Voor zover bekend is gebruik met andere rapportageplatformen of Azure Data Factory niet mogelijk; hiervoor blijven andere oplossingen nodig.

Het lijkt er op dat uitsluitend de tussen alle Exact Online Premium-gedeelde data zoals de definities van apps en bedrijfscomponenten niet beschikbaar zijn, en delen van de beveiligingsfeatures en audit-trail.

Een meer uitgebreide analyse van de verschillen is te lezen in Verschillen Invantive Cloud en Exact Online Premium Power BI Connector.