Wat is de "HQ"-administratie op Exact Online Premium met division code boven de 10.000.000?

Binnen Exact Online Premium kan in het administratiekeuzemenu linksboven in de blauwe balk de tekst verschijnen:

“< HQ Openen”

boven alle beschikbare administraties.

De “HQ”-administratie is een virtuele weergave over meerdere administraties tegelijk voor bijvoorbeeld het uitwisselen van data of een multi-company rapportage.

Deze virtuele administratie heeft als divisiecode een getal boven de 10 miljoen en verschijnt niet in de lijst van administraties in de tabel SystemDivisions.

Zie HQ | Manage multiple companies with ease voor meer informatie.

Er kunnen ook andere divisiecodes zijn met een getal boven de 10 miljoen; dit zijn administraties die aangemaakt zijn na het activeren van Exact Online Premium. Het lijkt er op dat deze divisiecodes niet centraal beheerd worden en dezelfde divisiecode dus op meerdere plekken kan verschijnen.