Niet meer alle divisie te selecteren?

Ik werk in de Premium-release Projecten van Exact Online. Ik kan niet alle divisies meer selecteren.

Alleen nog Operating BV.

Op een of andere manier is hij de verbinding kwijt met de andere administraties. Ook al heb ik diverse keren opnieuw de verbinding opnieuw geactiveerd.

Er van uit gaande dat een eigen client ID gebruikt wordt, is advies om te controleren of in het partitiekeuzemenu in het Invantive Control “Alle” aangevinkt is.

Mocht een client ID van Invantive gebruikt worden (dus niet uit apps.exactonline.com), dan raden we aan om een eigen client ID te registreren zoals beschreven op Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Control for Excel. Zie voor meer informatie:

Bij nadere controle bleek dat vier van de vijf administraties de status “Inactief” hadden gekregen op 11 mei 2023. Dit is zichtbaar aan het veld status in SystemDivisions dat de waarde 0 heeft.

Inactieve administraties worden niet getoond in de menu’s en zijn ook niet zichtbaar in SystemPartitions@DataDictionary. Inactieve administraties zijn wel inzichtelijk via de user interface, maar niet benaderbaar via de Exact Online API’s.

Na het verwijderen van de einddatum bij de vier betrokken administraties werden de weer geheractiveerde administraties niet meteen zichtbaar doordat Invantive SQL een cache bijhoudt van de beschikbare administraties.

Na handmatig verwijderen van de cache-bestanden in %USERPROFILE%\invantive\cache\... en opnieuw aanmelden in Invantive Control for Excel werden de Exact Online Premium-administraties weer zichtbaar.