Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Control for Excel

Go to English version

Na het gebruik van een proeflicentie is het nodig om een Exact Online app te registreren en te gebruiken om met Exact Online contact te leggen vanuit Excel. Deze stappen zijn ook noodzakelijk om een itgenexl053 of itgenexl001 foutmelding te voorkomen gedurende het aanmelden.

Wilt u ook een app registreren voor gebruik met Power BI / Invantive Cloud? Registreer dan nog een app zoals beschreven in Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Cloud.

Deze stappen zijn ook voor toepassing op andere on-premises producten zoals Invantive Query Tool, Invantive Data Hub en Invantive Data Replicator.

Voer de volgende stappen uit om een Exact Online app te registreren:

App Registratie

 • De eigen client ID, client secret en redirect URI verschijnen.
 • Bewaar de gegevens bij “Client ID”, “Redirect URI” en “Client secret”:
 • Berg vooral de Client Secret veilig op; het is als het ware onderdeel van een wachtwoord.

De rechten op Abonnement Beheren binnen Exact Online waren alleen nodig voor de registratie van de Exact Online app. Iedere gebruiker - met of zonder rechten op abonnement beheren - kan de geregistreerde app gebruiken.

Start nu Invantive Control for Excel of bijvoorbeeld het Invantive Query Tool.

Vul de client ID en redirect URI in bij de rood-gemarkeerde velden:

Aanmelden en gebruiken werken verder als voorheen.

Ik kan mijn rechten niet aanpassen naar Exact Online abonnementsbeheerder terwijl ik wel alle rechten heb op de verschillende administraties. Wat is hiervoor de oplossing?

In het scherm “Gebruikers” onder de menu-optie “Stamgegevens” in het Exact Online hoofdmenu linksboven zijn de hoofdgebruikers te vinden door te zoeken naar het “bolletje” in de kolom “Hoofdcontactpersoon”.

Als de kolom “Hoofdcontactpersoon” niet aanwezig is, dan kan die via “Aanpassen” toegevoegd worden aan het grid.

De Exact Online hoofdgebruikers kunnen ook achterhaald worden met de volgende query:

select distinct
    usr.fullname
from  userroles@eol ure
join  exactonlinerest..users@eol usr
on   usr.userid = ure.userid
and  usr.division = ure.division
where ure.role = 274 /* Manage subscriptions. */
and  coalesce(ure.enddate, sysdate) >= sysdate

Mocht dit geen soelaas bieden, dan is advies om contact te zoeken met Exact Online Support met de vraag wie de hoofdgebruiker is.