Itgenoam Can not log on to ExactOnlineAll

Bij het aanmelden met release 22.0.647 krijg ik volgende foutmelding:

itgenoam010
Can not log on to ExactOnlineAll using ‘Log on’.
Please check that the redirect URL is correct and is not redirected to another while loosing a token.

Hoe los ik dit op?

Advies is om NIET de redirect URL van Invantive Cloud te gebruiken. Die hoort een foutmelding te geven omdat de gebruiker niet aangemeld is op Invantive Cloud en een redirect gebeurt.

Advies is om voor de on-premises producten een aparte client ID aan te maken zoals beschreven in Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Control for Excel.

Dit lost mogelijk het probleem op, maar er is ook een gerede kans dat een andere melding verschijnt. Zie onderstaande lijst voor enigszins gelijkende melding op release 22.0.647:

Wij maken gebruik van een Client ID. Wat moet de OAuth Omleiding URI dan zijn als de URL van Invantive Cloud niet gebruikt kan worden (wat voor de laatste update wel ging)?

Het gebruik van de Invantive Cloud redirect URL kon soms wel, maar leidde by design tot kapotte datacontainers op Invantive Cloud. Vanaf versie 22.0.657 zal het gebruik van https://cloud.invantive.com geblokkeerd zijn voor alle producten buiten Invantive Cloud.

De uitleg voor het maken cq. opvragen van de client secret en redirect URL is te vinden in bovenstaand artikel:

Als alternatief kan ook versie 22.0.657 gebruikt worden; die is te downloaden vanaf https://releasenotes.invantive.com.

De download van de nieuwe versie is inmiddels beschikbaar op:

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.