Itgenoap010 Could not log on. bij aanmelden op Exact Online

Bij het aanmelden op Exact Online krijg ik de foutmelding:

itgenoap010
A connection to the database ‘Exact Online\Exact Online (de)’ could not be established as user ‘ostendorf’.
Could not log on.

en ook:

itgenoam005
Unknown error message text from OAuth log on window:
Client with identifier ‘56a111de-9b55-4526-a717-278088a09ce2’ not found.

Zie plaatjes:

Hoe los ik dat op?

Er spelen hier twee problemen:

  • verouderde versie
  • veranderde samenwerking

Verouderde Versie

De versie 17.32.126 werkt niet meer op Exact Online door veranderingen de afgelopen tijd. Advies is om een upgrade te plaatsen die te vinden is op https://download.invantive.com#control

Veranderde Samenwerking

De samenwerking tussen Exact Online en Invantive is afgelopen tijd anders vormgegeven. Dit betekent dat de applicatie Invantive Control for Excel niet meer in het Duitse app center terug te vinden is.

Gelieve zelf een applicatie te registreren zoals beschreven in Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Control for Excel. Mocht dit niet lukken, neem dan telefonisch contact op met onze support.