Telkens opnieuw aanmelden bij draaien Exact Online SQL-script

Ik moet steeds opnieuw inloggen op Exact Online tijdens het draaien van het SQL-script.

Hoe kan ik dat vermijden?

Hoe lang duurt het SQL-script op Exact?
Om hoeveel administraties gaat het?

Welke query gaat het om?

Het gaat om het onderstaande SQL script:

select tl.*
,      a.AssetGroupCode
from   TransactionLinesBulk tl
join   ExactOnlineREST.Assets.Assets a 
on     tl.Asset = a.ID

Deze werkte in versie 17.x nog goed maar werkt in de meest recente versie 20.2 niet meer.

Als ik het goed begrijp, dan is het probleem dat het SQL-statement zo lang loopt dat telkens aangemeld moet worden.

Om dat te vermijden is eerste stap het gebruik van een eigen client ID zoals beschreven op Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Control for Excel.

Vul bij het aanmelden op Invantive Query dan ook het veld “Client Secret” in.

Als het goed is, dan vraagt de software maar 1x per sessie om aan te melden.

Bij Exact Online geldt sinds juli 2021 de bijzonder onpraktische eigenschap dat er maar één sessie gelijktijdig uitgevoerd kan worden. Worden er meerdere sessies tegelijk uitgevoerd, dan is het telkens opnieuw aanmelden nodig.

Algemene tip is om TransactionLinesBulk als dat haalbaar is te vervangen door TransactionLinesIncremental. Deze is veel sneller en vraagt minder API-calls. Helaas moeten de afgeleide velden zoals bijvoorbeeld AssetCode er dan zelf bij gejoined worden.