Verschillen Invantive Cloud en Exact Online Premium Power BI Connector

Begin van 2023 is officieel Exact Online Premium geintroduceerd als alternatief voor de “shared” Exact Online versie. Alhoewel beide Exact-producten op het oog hetzelfde heten zijn er significante verschillen; een aantal hiervan staan beschreven in Exact Online Premium en Invantive producten (vanaf juni 2023).

Dit topic gaat dieper in op de verschillen uitsluitend voor wat betreft gebruik voor rapportages.

Zoekt u een lijst van tips&tricks om de keuze te kunnen maken tussen alle Exact Online Power BI connectoren? Bekijk dan Hoe kies ik tussen connectoren voor Power BI en Exact Online?.

In onderstaande tabel zijn de tot dusver bekende verschillen verzameld. De ordening is gebaseerd op mate van overeenkomst: eerst komen de onderdelen aan bod waar de verschillen relatief klein zijn, daarna waar de variatie breder is of totaal onvergelijkbaar. Daarbinnen is gesorteerd op relevantie voor de grootste groep relevante gebruikers.

Tabel verschillen, klik om open te vouwen
Aspect Invantive Cloud Exact Online Premium
Power BI Desktop Ja Ja
Real-time Ja Ja
Query-folding Ja Ja
Migratie vanaf andere Power BI Connector Arbeidsintensief Arbeidsintensief
Verkoopmodel SaaS (geen consultancy-focus) SaaS (geen consultancy-focus)
Tijdsinterval tussen real-time verversingen 1 uur (0 voor queries <60 seconden) 0
Beschikbare data ca. 1150 tabellen ca. 2000 tabellen
Beveiligingsmodel administraties Volgt rechten in Exact Online Alles toegankelijk, onafhankelijk van rechter gebruiker in Exact Online
Beveiligingsmodel tabellen Volgt rechten in Exact Online Alles toegankelijk, onafhankelijk van rechter gebruiker in Exact Online
Centrale filtering deelgroepen administraties Ja Nee; alleen filterstap in Power BI
Mogelijkheid Row Level Security of Label Security Ja Nee
Realistisch maximum omvang Exact Online (obv API-limieten) 5 miljoen boekstukregels per administratie 50 miljoen boekstukregels per administratie
Ca. downloadsnelheid gedurende development Hoog Middel
Ca. downloadsnelheid gedurende verversen Laag Middel
Automatisch verversen via Power BI web Ja Nee (onzeker)
Azure Data Factory Ja Nee
Qlik Ja Nee
Tableau Ja Nee
Aantal (cloud)platformen te koppelen naast Exact Online circa 80 0
Divisie 1 data zoals users Beperkt Nee
Kosten Gratis tot 3 MEUR groepsjaaromzet, 100K rijen, 5 administraties. Daarboven EUR 59 per mnd per 100 administraties op Exact Online shared of deel daarvan. Zie prijspagina.
Duur Per direct opzegbaar Terugkeer naar shared versie mogelijk
Product Support forums.invantive.com M.b.t. connectie maken via support portal / help en video’s
Implementatiepartners Circa 50 Invantive partners Exact Online Partnerkanaal
Andere voordelen Get My Report, Invantive Control for Excel, data exchange tools Functionele uitbreidingen afhankelijk van niche

Open Punten

Voor de volgende punten is nog niet met zekerheid bekend wat de situatie is:

Aanvullingen hierover of over punten die onjuist belicht of gewoon fout zijn worden op prijs gesteld. Het is sowieso mogelijk voor beide alternatieven dat de toekomst nieuwe mogelijkheden brengt, maar ervaring leert dat het onverstandig is om hiervan uit te gaan.

Combinatie Invantive Cloud en Exact Online Premium Database

Het is mogelijk dat op Invantive Cloud ook voor derden de beschikbaarheid komt van een mogelijkheid om de Exact Online Premium database te benaderen vanuit Qlik, Tableau, etc (zie SQL-stuurprogramma voor Exact Online API - Exact Online API Data Model). Dit is in afwachting van goedkeuring door Exact.

Totstandkoming en Correctheid

Deze tabel is tot stand gekomen in juli 2023 op basis van de aan Invantive beschikbare informatie en/of informatie die met een beperkt onderzoek achterhaald kon worden. Aan Exact Online zal gevraagd worden deze lijst te verifieren op correchtheid. Aanvullingen zijn welkom en kunnen als antwoord toegevoegd worden.

Afdronk

Afdronk in de ogen van Invantive is dat de Power BI connector bij Exact Online Premium en Invantive Cloud twee totaal verschillende producten zijn. Echter, ondanks hun functionele en technische verschillen kunnen beiden voor een deel van de gebruikers een gelijke toegevoegde waarde hebben, net zoals M&M’s en Tucjes totaal verschillend zijn, maar beiden lekker als snack.

Invantive gebruikt intern de volgende globale criteria om een advies te geven waarbij de kans het grootst is dat het belang van de klant voorop staat.

Invantive adviseert de Exact Online Power BI Connector te gebruiken indien:

 • Gebruiker wil alleen Power BI Desktop gebruiken voor rapportage.
 • En gebruiker wil geen automatische verversing.
 • En de meerkosten van Exact Online Premium t.o.v. Invantive Cloud worden mede gedekt door de extra functionele mogelijkheden.
 • En gebruiker heeft weinig tot geen Power BI-dashboards die omgebouwd moeten worden.
 • En gebruiker staat Power BI-gebruikers toe om toegang te hebben tot alle data in alle administraties, waaronder het volledige grootboek.

Advies aan Gebruikers die nog geen Invantive Cloud en geen Exact Online Premium hebben

Invantive adviseert nieuwe gebruikers die nog geen Exact Online Premium en nog geen Invantive Cloud gebruiken om te kiezen voor Invantive Cloud indien:

 • Gebruiker wenst automatische verversing.
 • Gebruiker heeft wel mogelijk bestaande Power BI-dashboards van een andere connector, anders dan de Exact Online Premium Power BI connector; de migratie van andere connectoren is eenvoudig doordat Invantive een superset vormt.

Of:

 • Gebruiker wil PowerBI.com, Power Query, Qlik, Tableau, Azure Data Factory gebruiken of een eigen kopie van de data maken in een on-premises of online database om bijvoorbeeld historische standen vast te houden.
 • Gebruiker heeft wel mogelijk bestaande Power BI-dashboards van een andere connector, anders dan de Exact Online Premium Power BI connector; de migratie van andere connectoren is eenvoudig doordat Invantive een superset vormt.

Of:

 • Gebruiker wil ook andere platformen dan Exact Online aansluiten zonder meerkosten, zoals Nmbrs, Odoo, ActiveCampaign of HubSpot.

Of:

 • Gebruiker wenst een uitgebreid en centraal ingeregelbaar beveiligingsmodel voor de data en administraties.

In alle andere gevallen kan de Power BI Connector bij Exact Online Premium een goed en volwaardig alternatief zijn. Dat geldt vooral als er ook andere functionele voordelen aan verbonden zijn ten opzichte van Exact Online shared zodat de maandelijkse meerkosten “verschmerzt” kunnen worden.

Advies aan Bestaande Gebruikers Invantive Cloud

Invantive adviseert bestaande gebruiker van Invantive Cloud om Invantive Cloud aan te houden:

 • Als men al Power BI-rapportages heeft op Invantive Cloud. Vervang die in de loop van 2 jaar geleidelijk bij onderhoud. Dat geeft tijd om de functionele verschillen te leren zien en gebruiken.
 • Of: gebruiker wil ook andere platformen dan Exact Online aansluiten zonder meerkosten, zoals Nmbrs, Odoo, ActiveCampaign of HubSpot.
 • Of: gebruiker wenst een uitgebreid en centraal ingeregelbaar beveiligingsmodel voor de data en administraties.
 • Of gebruiker wil PowerBI.com, Power Query, Qlik, Tableau, Azure Data Factory gebruiken of een eigen kopie van de data maken in een on-premises of online database om bijvoorbeeld historische standen vast te houden.

In alle andere gevallen kan de Power BI Connector bij Exact Online Premium een goed en volwaardig alternatief zijn. Dat geldt vooral als er ook andere functionele voordelen aan verbonden zijn ten opzichte van Exact Online shared zodat de maandelijkse meerkosten “verschmerzt” kunnen worden.

Hou er rekening mee dat Invantive Cloud in combinatie met Exact Online Premium een Premium versie van Invantive Officee nodig heeft, waardoor de maandelijkse kosten voor 100 geraakte administraties normaliter EUR 119 bedragen in plaats van EUR 59. In de Premium-versie zitten ook Data Hub en Data Replicator.