Davista Power BI connector voor Exact Online omzetten naar Invantive Cloud

De Davista Power BI connector is een van de connectoren in de markt waarmee u eenvoudig gegevens uit Exact Online kunt inlezen als Power BI dataset. Na het importeren kunt u hiermee in een Power BI dashboard alle aanwezige data visualiseren.

In dit artikel leest u hoe u na configuratie van de Exact Online connector op Invantive Cloud een bestaand Power BI dashboard kunt omzetten van de Davista Power BI connector voor Exact Online naar Invantive Cloud. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de gratis voorbeelden zoals de Power BI template voor een dashboard met Exact Online resultatenrekening.

Exact Online documentatie

Voor toelichting op de Exact Online tabellen en velden gebruikt u de grafische weergave van het datamodel:

en de doorzoekbare veldenlijst zoals voor grootboekrekeningen:

Op Verbind Power BI met Exact Online, 180 dagen gratis vindt u video’s en een stappenplan voor het registreren van uw Exact Online database.

Werking Davista Power BI Connector

De connector van Davista vereist installatie van een lokale custom connector voor Power BI, samen met certificaten om foutmeldingen in Power BI te voorkomen.

De Davista connector voor Exact Online is beschikbaar in een versie met Nederlandse tabel- en veldnamen, en een versie met Engelse tabel- en veldnamen. Als een dashboard gebouwd wordt met een bepaalde taal, dan vereist het gebruik van de andere connectortaal het omzetten van het dashboard.

De Power BI add-in bevat een stukje code in de taal M. Deze add-in wordt geïnstalleerd in de map Power BI Desktop\Custom Connectors onder de Documenten. Dit is vergelijkbaar met de oude Invantive Bridge Connectors for Power BI. Voor Invantive Cloud zijn geen custom connectors nodig; de standaard door Microsoft meegeleverde OData4 feed voldoet.

Op de Power BI connector website van Davista worden de omgevingen geconfigureerd, bijvoorbeeld Exact Online. Hier wordt ook een token gegenereerd voor authenticatie vanuit de Power BI connector. Het token wordt in Power BI ingesteld:

Instellen Davista token

De connector legt contact met een proxy die draait op https://data.powerbiconnector.nl. Een standaard Open API definitie is online beschikbaar:

Dankzij het gebruik van de Open API definitie kan de opvraging ook online geconfigureerd worden zoals bijvoorbeeld met:

De “Try it out” knop zal een GET request uitvoeren. De header ConnectorKey dient ook het Davista Power BI connector token te bevatten, dus gebruik van Postman is handiger:

https://data.powerbiconnector.nl/api/ExactOnline/getData?Company=1%2C2%2C3%2C4&Beta=false&Service=bulk&Endpoint=Logistics%2FItems&Select=Code&Source=Connector%20Exact%20Online%20EN%202.63&api-version=1.0

https://data.powerbiconnector.nl/index.html

Als antwoord komt JSON terug die door de Power BI connector verwerkt wordt:

{
 "ExternalCode":"123123",
 "CompanyCode":"1",
 "Result":[
  {
   "__metadata":{
    "uri":"https://start.exactonline.nl/api/v1/123123/bulk/logistics/Items(guid'58c390bd-4dba-405b-8240-5ed837e3ee3c')",
    "type":"Exact.Web.Api.Models.Item"
   },
   "Code":"HOCKEY"
  },
  {
   "__metadata":{
    "uri":"https://start.exactonline.nl/api/v1/123123/bulk/logistics/Items(guid'c65a50d6-487c-4d8b-99b8-db8169ba563c')",
    "type":"Exact.Web.Api.Models.Item"
   },
   "Code":"TENNIS"
  }
 ],
 "Error":null,
 "Info":"Found 2 items.",
 "NumberOfRecords":2,
 "NextUrl":"https://data.powerbiconnector.nl/api/ExactOnline/getData?CurrentDivision=807979&Company=1,2,3,4&Beta=false&Service=bulk&Endpoint=Logistics/Items&Select=Code&Source=Connector Exact Online EN 2.63&api-version=1.0"
}

De ExternalCode is de divisiecode uit Exact Online. In dit geval is maar een enkel veld uitgelezen, uit bulk/logistics/Items namelijk Code. De JSON is gelijkend op de Exact Online berichten, maar is verpakt in een extra stukje informatie. De Davista Power BI connector verwerkt deze gegevens in Power BI.

Omzetten Davista naar Invantive Cloud

Zoals zichtbaar uit de waardes bij type en de uri leunt de Davista Power BI connector op de REST API’s van Exact Online bij het ophalen van gegevens uit Exact Online. Omdat Invantive Cloud alle REST (en XML) API’s van Exact Online standaard ondersteunt is het omzetten erg eenvoudig.

De administraties kunnen in Power BI Desktop geconfigureerd worden door een filter in te stellen op een van de administratievelden zoals Division, of door de lijst van administraties te laten instellen op de Invantive Cloud database.

Met de onderstaande tabel kunt u de standaard Davista Power BI connector voor Exact tabellen koppelen aan de door Invantive gebruikte namen in Invantive Cloud:

Davista (Engels) Davista (Nederlands) Invantive Cloud
AbsenceHours VerzuimUren AbsenceRegistrations
BudgetAmounts BudgetSaldi Budgets
Calendar Kalender Calendar@DataDictionary
Companies Administraties SystemDivisions
CostCenters Kostenplaatsen CostCenter
CostTypes KostenSoorten ItemsBulk (IsTime=0)
CostUnits Kostendragers CostUnits
CreditorsOutstanding CrediteurenOpenstaand PayablesList
Creditors Crediteuren AccountsBulk
Currencies ValutaCodes Currencies
DebtorsOutstanding DebiteurenOpenstaand ReceivablesList
Debtors Debiteuren AccountsBulk
Documents Documenten DocumentsBulk (zie 4)
Employees Medewerkers Employees
EmploymentContracts ArbeidsContracten EmploymentContracts
ExchangeRates Wisselkoersen ExchangeRates
HourTypes UurSoorten ItemsBulk (IsTime=1)
ItemGroups ArtikelGroepen ItemGroups
Items Artikelen ItemsBulk
Journals Dagboeken Journals
LeaveHours VerlofUren LeaveRegistrations
Ledger Grootboek GLAccountsBulk (zie 1)
LedgerAmounts GrootboekSaldi ReportingBalance (zie 3)
LedgerClassifications GrootboekRubrieken GLClassificationsBulk (zie 1)
LedgerMapping GrootboekMapping GLAccountClassificationMappings
LedgerTransactions GrootboekMutaties TransactionLinesBulk (zie 1, 2)
OpeningsBalance Openingsbalans CurrentYearAfterEntry (zie 3)
Opportunities Verkoopkansen Opportunities
PaymentConditions Betalingscondities PaymentConditions
Periods Perioden FinancialPeriods
ProjectActivities ProjectActiviteiten ProjectWBSBulk
ProjectCosts ProjectKosten CostTransactions
ProjectHours ProjectUren PjtTimeTransactions
ProjectPlanning ProjectPlanning ProjectPlanning
Projects Projecten Projects
PurchaseInvoices InkoopFacturen PurchaseInvoices
PurchaseOrders InkoopOrders PurchaseOrders
Quotations Offertes QuotationsBulk
RelationGroups Relatiegroepen AccountClassifications
SalesInvoices VerkoopFacturen SalesInvoicesBulk
SalesOrders VerkoopOrders SalesOrders
ScheduleHours RoosterUren ActiveEmployments
Users Gebruikers SystemUsers
Vat Btw VATCodes

De Invantive Cloud tabellen bevatten standaard meer velden, maar de veldnamen zijn vergelijkbaar in het Engels. De vertaaltabel tussen Engelse en Nederlandse veldnamen van Davista is onder te vinden. Voor Invantive Cloud is er een datamodel met tabellen en een grafische weergave.

In tegenstelling tot de Power BI connector voor Exact ondersteunt Invantive Cloud via de standaard OData4 connector op alle velden filters. Het opgeven van het aantal jaren historie kun dus bijvoorbeeld per dataset individueel ingesteld worden, maar er kan ook eenvoudig en snel gefilterd worden op het BTW-nummer van de administratie in de Power BI dashboards. Ook kunt u meerdere filters in combinatie gebruiken; de snelheid van het inlezen uit Exact Online stijgt hierdoor verder.

Bij het verversen van het Power BI Dashboard werkt Invantive Cloud met de credentials van Power BI in plaats van een instelling in de custom connector voor authenticatie.

Notitie 1. Hou er rekening mee dat voor grote aantallen administraties en/of grote administraties het gebruik van de *Incremental tabellen de voorkeur heeft. Deze zijn momenteel niet beschikbaar onder de Davista Power BI connector.

Het inlezen van Exact gegevens in Power BI kost bij *Incremental tabellen meestal een factor 5 tot 10 minder aan tijd bij de tweede en volgende download. Bij snel herhalende downloads wordt daarnaast een OData cache gebruikt, waardoor de snelheid kan oplopen tot 500 MB/s. Dit is vooral handig als u meerdere Power BI dashboards in 1x wilt verversen zonder datasets te gebruiken. Het eerste dashboard zal dan de gegevens ophalen, terwijl de overige dashboards dezelfde gegevens supersnel aangeleverd krijgen. Extra bijkomend voordeel is dat de dashboards beter onderling aansluiten omdat ze op dezelfde gegevens uit Exact Online zijn gebaseerd. Voor een volledige gegarandeerde aansluiting raden we echter aan om in Power BI dashboards met “datasets” te werken.

Notitie 2. De Davista Power BI connector laat standaard transactietype 310 (“Period closing”) weg. Als dit ook moet gebeuren met Invantive Cloud, neem dan een filter op in Power BI op de kolom Type.

Notitie 3. Voor een hogere verwerkingssnelheid is BalanceLinesPerPeriod vaak een betere keuze.

Notitie 4. De Davista Power BI connector neemt alleen documenten met het type 10 (“Sales invoice”) en 20 (“Purchase invoice”) mee standaard. Neem een filter op in Power BI op de kolom Type als dit ook moet gebeuren met Invantive Cloud.

Notitie 5. Standaard worden alle administraties in Exact Online waar de app rechten op heeft gekregen verwerkt. Dit kan ingesteld worden via app machtigingen (zie Nieuwe Exact Online administratie niet zichtbaar in Invantive Cloud voor Power Query/BI - #2 door forums), maar ook verfijnd via een specifieke lijst of via Power BI Desktop. Voor eenvoudige consolidatie van en benchmarks over administraties heen worden de gegevens ingelezen uit Exact Online administraties onder elkaar gezet, zodat het optellen voor consolidatie geen verdere kennis vereist.

Vertaaltabel veldnamen

In de onderstaande tabel zijn de Engelse en Nederlandse namen van de standaardvelden te vinden die door de Exact Online Power BI connector van Davista gebruikt worden:

Power BI tabel Companies cq. Administraties

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
CompanyName AdministratieNaam

Power BI tabel Users cq. Gebruikers

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
UserID GebruikersID
UserID GebruikersCode
User Gebruiker

Power BI tabel Calendar cq. Kalender

Engels Nederlands
Date Datum
Year Jaar
Quarter Kwartaal
QuarterNo KwartaalNr
YearQuarter JaarKwartaal
Month Maand
Mth Mnd
MonthNo MaandNr
YearMonth JaarMaand
PeriodNo PeriodeNr
YearPeriod JaarPeriode
Week Week
WeekNo WeekNr
YearWeek JaarWeek
Day Dag
Dd Dg
DayOfWeek DagVanWeek
WorkingDay WerkDag
WeekendDay WeekendDag

Power BI tabel Periods cq. Perioden

Engels Nederlands
WeekendDay AdministratieCode
FinYear BoekJaar
FinPeriod BoekPeriode
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum

Power BI tabel Ledger cq. Grootboek

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
LedgerID GrootboekID
LedgerCode GrootboekRekening
Ledger Grootboek
LedgerType GrootboekType
LedgerCategory GrootboekIndeling
ReportingCode VerslagCode
DebitCredit DebetCredit

Power BI tabel LedgerClassifications cq. GrootboekRubrieken

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
LedgerClassificationScheme GrootboekRubriekSchema
LedgerClassificationID GrootboekRubriekID
LedgerClassificationCode GrootboekRubriekCode
LedgerClassification GrootboekRubriek
ParentID ParentID

Power BI tabel LedgerMapping cq. GrootboekMapping

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
LedgerMappingScheme GrootboekMappingSchema
LedgerClassificationID GrootboekRubriekID
LedgerID GrootboekID

Power BI tabel LedgerTransactions cq. GrootboekMutaties

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
LedgerID GrootboekID
RelationID RelatieID
JournalID DagboekID
Date Datum
FinYear BoekJaar
FinPeriod BoekPeriode
Description Omschrijving
EntryNumber BoekstukNummer
InvoiceNumber FactuurNummer
DocumentID DocumentID
Reference Referentie
CurrencyID ValutaID
Amount Bedrag
AmountCurrency BedragValuta
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
ProjectID ProjectID
ItemID ArtikelID
TransactionStatus MutatieStatus
TransactionType MutatieType
VatID BtwID
VatPercentage BtwPercentage
VatType BtwType

Power BI tabel LedgerAmounts cq. GrootboekSaldi

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
LedgerID GrootboekID
Date Datum
FinYear BoekJaar
FinPeriod BoekPeriode
Amount Bedrag
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
TransactionStatus MutatieStatus
TransactionType MutatieType

Power BI tabel OpeningsBalance cq. OpeningsBalans

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
LedgerID GrootboekID
RelationID RelatieID
Date Datum
FinYear BoekJaar
FinPeriod BoekPeriode
InvoiceNumber FactuurNummer
Amount Bedrag
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
ProjectID ProjectID
TransactionStatus MutatieStatus
TransactionType MutatieType

Power BI tabel Documents cq. Documenten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
DocumentID DocumentID
DocumentUrl DocumentUrl
DocumentType DocumentType

Power BI tabel Journals cq. Dagboeken

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
JournalID DagboekID
JournalCode DagboekCode
Journal Dagboek
JournalType DagboekType
LedgerID GrootboekID
CurrencyID ValutaID

Power BI tabel CostCenters cq. Kostenplaatsen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
CostCenterID KostenplaatsID
CostCenterCode KostenplaatsCode
CostCenter Kostenplaats

Power BI tabel CostUnits cq. Kostendragers

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
CostUnitID KostendragerID
CostUnitCode KostendragerCode
CostUnit Kostendrager

Power BI tabel BudgetAmounts cq. BudgetSaldi

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
BudgetScenarioCode BudgetScenarioCode
BudgetScenario BudgetScenario
LedgerID GrootboekID
ItemID ArtikelID
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
Date Datum
FinYear BoekJaar
FinPeriod BoekPeriode
Amount Bedrag

Power BI tabel Quotations cq. Offertes

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
QuotationNumber OfferteNummer
QuotationVersion OfferteVersie
QuotationDate OfferteDatum
DueDate VervalDatum
ExpectedDate VerwachteDatum
EndDate EindDatum
Quotation Offerte
RelationID RelatieID
EmployeeID MedewerkerID
QuotationStatus OfferteStatus
OpportunityID VerkoopKansID
Reference Referentie
ItemID ArtikelID
QuotationLine OfferteRegel
Quantity Aantal
Unit Eenheid
CurrencyID ValutaID
UnitPrice PrijsPerEenheid
DiscountPercentage KortingsPercentage
NetPrice NettoPrijs
Amount Bedrag
VatID BtwID
VatAmount BtwBedrag
ProjectID ProjectID

Power BI tabel Opportunities cq. VerkoopKansen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
OpportunityID VerkoopKansID
Opportunity VerkoopKans
ActionDate ActieDatum
ExpectedDate VerwachteDatum
EndDate EindDatum
RelationID RelatieID
EmployeeID MedewerkerID
Category Categorie
Source Bron
Campaign Campagne
Status Status
StatusReason StatusReden
CurrencyID ValutaID
Amount Bedrag
Probability ScoringsKans
ProjectID ProjectID

Power BI tabel SalesOrders cq. VerkoopOrders

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
OrderNumber OrderNummer
OrderDate OrderDatum
DeliveryDate AfleverDatum
Order Order
RelationID RelatieID
PaymentConditionID BetalingsconditieID
EmployeeID MedewerkerID
DeliveryMethod LeveringsWijze
OrderStatus OrderStatus
DeliveryStatus LeverStatus
InvoiceStatus FactuurStatus
Reference Referentie
ItemID ArtikelID
OrderLine OrderRegel
Quantity Aantal
Unit Eenheid
QuantityDelivered AantalGeleverd
QuantityInvoiced AantalGefactureerd
DeliveryDateLine AfleverDatumRegel
CurrencyID ValutaID
UnitPrice PrijsPerEenheid
DiscountPercentage KortingsPercentage
NetPrice NettoPrijs
Amount Bedrag
Discount Korting
VatDiscount BtwKorting
VatID BtwID
VatAmount BtwBedrag
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
ProjectID ProjectID

Power BI tabel SalesInvoices cq. VerkoopFacturen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
InvoiceNumber FactuurNummer
OrderNumber OrderNummer
InvoiceDate FactuurDatum
DueDate VervalDatum
OrderDate OrderDatum
DeliveryDate AfleverDatum
Invoice Factuur
RelationID RelatieID
PaymentConditionID BetalingsconditieID
EmployeeID MedewerkerID
JournalID DagboekID
InvoiceType FactuurType
InvoiceStatus FactuurStatus
Reference Referentie
ItemID ArtikelID
InvoiceLine FactuurRegel
Quantity Aantal
Unit Eenheid
CurrencyID ValutaID
UnitPrice PrijsPerEenheid
DiscountPercentage KortingsPercentage
NetPrice NettoPrijs
Amount Bedrag
Discount Korting
VatDiscount BtwKorting
VatID BtwID
VatAmount BtwBedrag
LedgerID GrootboekID
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
ProjectID ProjectID
ProjectActivityID ProjectActiviteitID

Power BI tabel PurchaseOrders cq. InkoopOrders

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
OrderNumber OrderNummer
OrderDate OrderDatum
ReceiptDate OntvangstDatum
Order Order
RelationID RelatieID
PaymentConditionID BetalingsconditieID
EmployeeID MedewerkerID
DeliveryMethod LeveringsWijze
OrderStatus OrderStatus
ReceiptStatus OntvangstStatus
InvoiceStatus FactuurStatus
Reference Referentie
ItemID ArtikelID
OrderLine OrderRegel
Quantity Aantal
Unit Eenheid
QuantityReceived AantalOntvangen
QuantityInvoiced AantalGefactureerd
ReceiptDateLine OntvangstDatumRegel
CurrencyID ValutaID
UnitPrice PrijsPerEenheid
DiscountPercentage KortingsPercentage
NetPrice NettoPrijs
Amount Bedrag
VatID BtwID
VatAmount BtwBedrag
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
ProjectID ProjectID
ProjectActivityID ProjectActiviteitID

Power BI tabel PurchaseInvoices cq. InkoopFacturen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
EntryNumber BoekstukNummer
InvoiceDate FactuurDatum
DueDate VervalDatum
Invoice Factuur
RelationID RelatieID
PaymentConditionID BetalingsconditieID
JournalID DagboekID
InvoiceType FactuurType
InvoiceStatus FactuurStatus
Reference Referentie
ItemID ArtikelID
InvoiceLine FactuurRegel
Quantity Aantal
Unit Eenheid
CurrencyID ValutaID
UnitPrice PrijsPerEenheid
DiscountPercentage KortingsPercentage
NetPrice NettoPrijs
Amount Bedrag
VatID BtwID
VatAmount BtwBedrag
CostCenterID KostenplaatsID
CostUnitID KostendragerID
ProjectID ProjectID
ProjectActivityID ProjectActiviteitID

Power BI tabel Items cq. Artikelen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ItemID ArtikelID
ItemCode ArtikelCode
SearchCode ZoekCode
Item Artikel
ItemGroupID ArtikelGroepID
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
Unit Eenheid
CostPrice KostPrijs
SalesItem VerkoopArtikel
PurchaseItem InkoopArtikel
StockItem VoorraadArtikel
TimeItem TijdArtikel
FreeStock VrijeVoorraad

ItemGroups cq. ArtikelGroepen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ItemGroupID ArtikelGroepID
ItemGroupCode ArtikelGroepCode
ItemGroup ArtikelGroep

Power BI tabel Debtors cq. Debiteuren

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
RelationID RelatieID
RelationCode RelatieCode
SearchCode ZoekCode
CustomerName KlantNaam
Address Adres
PostalCode Postcode
City Plaats
State Provincie
Country Land
CoC KvK
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
PaymentConditionID BetalingsconditieID
CreditLine KredietLimiet
Status Status
RelationGroupID1 RelatieGroepID1
RelationGroupID2 RelatieGroepID2
RelationGroupID3 RelatieGroepID3
RelationGroupID4 RelatieGroepID4
RelationGroupID5 RelatieGroepID5
RelationGroupID6 RelatieGroepID6
RelationGroupID7 RelatieGroepID7
RelationGroupID8 RelatieGroepID8

Power BI tabel Creditors cq. Crediteuren

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
RelationID RelatieID
RelationCode RelatieCode
SearchCode ZoekCode
SupplierName LeverancierNaam
Address Adres
PostalCode Postcode
City Plaats
State Provincie
Country Land
CoC KvK
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
PaymentConditionID BetalingsconditieID
CreditLine KredietLimiet
Status Status
RelationGroupID1 RelatieGroepID1
RelationGroupID2 RelatieGroepID2
RelationGroupID3 RelatieGroepID3
RelationGroupID4 RelatieGroepID4
RelationGroupID5 RelatieGroepID5
RelationGroupID6 RelatieGroepID6
RelationGroupID7 RelatieGroepID7
RelationGroupID8 RelatieGroepID8

Power BI tabel DebtorsOutstanding cq. DebiteurenOpenstaand

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
RelationID RelatieID
CurrencyID ValutaID
Amount Bedrag
Description Omschrijving
EntryNumber BoekstukNummer
InvoiceNumber FactuurNummer
Reference Referentie
InvoiceDate FactuurDatum
DueDate VervalDatum

Power BI tabel CreditorsOutstanding cq. CrediteurenOpenstaand

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
RelationID RelatieID
CurrencyID ValutaID
Amount Bedrag
Description Omschrijving
EntryNumber BoekstukNummer
InvoiceNumber FactuurNummer
Reference Referentie
InvoiceDate FactuurDatum
DueDate VervalDatum

Power BI tabel RelationGroups cq. RelatieGroepen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
RelationGroupID RelatieGroepID
RelationGroupCode RelatieGroepCode
RelationGroup RelatieGroep
RelationGroupCategory RelatieHoofdGroep

Power BI tabel Projects cq. Projecten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ProjectID ProjectID
ProjectCode ProjectCode
Project Project
RelationID RelatieID
ProjectManagerID ProjectleiderID
ProjectType ProjectType
ProjectClassification ProjectClassificatie
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
BudgetHours BudgetUren
BudgetCosts BudgetKosten
BudgetRevenue BudgetOmzet
PriceAgreement PrijsAfspraak

Power BI tabel ProjectActiviteiten cq. ProjectActivities

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ProjectActivityID ProjectActiviteitID
ProjectActivity ProjectActiviteit
ParentID ParentID
ProjectID ProjectID
HourTypeID UurSoortID
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
BudgetHours BudgetUren
BudgetCosts BudgetKosten
BudgetRevenue BudgetOmzet
HoursAlert UrenWaarschuwing
Baseline Baseline
BaselineDate BaselineDatum
Milestone Mijlpaal
Completed Afgehandeld
ProjectActivityType ProjectActiviteitType

Power BI tabel ProjectPlanning cq. ProjectPlanning

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ProjectID ProjectID
ProjectActivityID ProjectActiviteitID
RelationID RelatieID
EmployeeID MedewerkerID
HourTypeID UurSoortID
ProjectPlanning ProjectPlanning
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
Hours Uren
Status Status

Power BI tabel ProjectCosts cq. ProjectKosten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ProjectID ProjectID
ProjectActivityID ProjectActiviteitID
RelationID RelatieID
EmployeeID MedewerkerID
CostTypeID KostenSoortID
Date Datum
Quantity Aantal
CurrencyCode ValutaCode
Price Prijs
Amount Bedrag
Status Status

Power BI tabel ProjectHours cq. ProjectUren

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
ProjectID ProjectID
ProjectActivityID ProjectActiviteitID
RelationID RelatieID
EmployeeID MedewerkerID
HourTypeID UurSoortID
Date Datum
Quantity Aantal
CurrencyCode ValutaCode
Price Prijs
Amount Bedrag
Status Status

Power BI tabel CostTypes cq. KostenSoorten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
CostTypeID KostenSoortID
CostTypeCode KostenSoortCode
CostType KostenSoort
ItemGroupID ArtikelGroepID
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
Unit Eenheid

Power BI tabel CostTypes cq. KostenSoorten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
CostTypeID KostenSoortID
CostTypeCode KostenSoortCode
CostType KostenSoort
ItemGroupID ArtikelGroepID
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
Unit Eenheid

Power BI tabel HourTypes cq. UurSoorten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
HourTypeID UurSoortID
HourTypeCode UurSoortCode
HourType UurSoort
ItemGroupID ArtikelGroepID
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
Unit Eenheid

Power BI tabel ScheduleHours cq. RoosterUren

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
EmployeeID MedewerkerID
Jobtitle Functie
Department Afdeling
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
ScheduleDays RoosterDagen
ScheduleHours RoosterUren

Power BI tabel LeaveHours cq. VerlofUren

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
EmployeeID MedewerkerID
Leave Verlof
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
LeaveHours VerlofUren
Status Status

Power BI tabel AbsenceHours cq. VerzuimUren

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
EmployeeID MedewerkerID
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
AbsenceHours VerzuimUren
Cause Oorzaak
Kind Aard
Status Status

Power BI tabel Employees cq. Medewerkers

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
EmployeeID MedewerkerID
EmployeeCode MedewerkerCode
Employee Medewerker
BirthDate GeboorteDatum
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
UserID GebruikersID

Power BI tabel EmploymentContracts cq. ArbeidsContracten

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
EmployeeID MedewerkerID
EmployeeType MedewerkerType
StartDate StartDatum
EndDate EindDatum
ContractType ContractType

Power BI tabel PaymentConditions cq. Betalingscondities

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
PaymentConditionID BetalingsconditieID
PaymentConditionCode BetalingsconditieCode
PaymentCondition Betalingsconditie
PaymentMethod Betalingswijze
NumberOfDays AantalDagen

Power BI tabel Vat cq. Btw

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
VatID BtwID
VatCode BtwCode
Vat Btw
VatType BtwType
VatPercentage BtwPercentage

Power BI tabel Currencies cq. ValutaCodes

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
CurrencyID ValutaID
CurrencyCode ValutaCode
Currency Valuta

Power BI tabel ExchangeRates cq. Wisselkoersen

Engels Nederlands
CompanyCode AdministratieCode
StartDate StartDatum
SourceCurrencyID BronValutaID
SourceCurrency BronValuta
TargetCurrencyID DoelValutaID
TargetCurrency DoelValuta
ExchangeRate Wisselkoers

Overige

In andere versies van de Power BI connector voor Exact Online kan een andere lijst van tabellen beschikbaar zijn.