Gratis Power BI template Exact Online resultatenrekening

Op basis van Invantive Cloud worden rapportages samengesteld met Power BI voor duizenden Exact Online administraties. Met dit gratis voorbeeld heb je een startpunt voor een balans en W&V-overzicht van de geselecteerde Exact Online administraties.

Na het registreren van de Exact Online koppeling via Invantive Cloud kun je dit voorbeeld laden uit Exact Online. Dit kost je met de Invantive Power BI connector voor Exact Online de eerste keer circa 15 minuten voor maximaal 25 bedrijven. Zo kun je snel van start met Power BI en Exact Online zonder technische kennis.

Download Power BI template voor resultatenrekening

Power BI templates zijn vergelijkbaar met Power BI dashboards, maar bevatten alleen de opmaak, transformatie en grafieken. Power BI templates bevatten geen bedrijfsgegevens en zijn daarom ideaal om Microsoft Power BI dashboards veilig te distribueren. Bovendien zijn Power BI templates meestal erg klein qua omvang, doordat de data ontbreekt. Templates zijn bruikbaar zowel op Power BI Desktop als op de Power BI service.

De Exact Online Power BI template is beschikbaar als gratis download (pbit).

Naast de gratis Power BI templates hebben we ook Power BI themes gratis beschikbaar gesteld.

Wat staat er in de resultatenrekening

Deze Power BI template bevat een resultatenrekening voor meerdere Exact Online administraties. Cijfers worden automatisch opgeteld (geconsolideerd). Controleer indien nodig dat het grootboekschema, de periodekalender, de valuta en de boekingsgang een optelling ook een kloppende consolidatie van de bedrijven geeft.

Het werkblad “Balans” bevat de resultaten per grootboekrekening, zowel in cijfers per periode en jaar, als grafisch. Je kunt filteren op jaar, periode, soort boeking, bedrijf en grootboekrekening.

Gebruikte Exact Online tabellen

De volgende tabellen worden gebruikt:

Laden en aanpassen pbit template

De Exact Online resultatenrekening template is een pbit-bestand: een Microsoft Power BI dashboard template. Het bevat uitsluitend de visualisatie en berekeningen, en geen gegevens van administraties. Na het downloaden kun je de Power BI template openen in Power BI Desktop.

Meteen na het starten wordt gevraagd om de Bridge Online URL. Deze URL gebruikt de standaard OData4 bron in combinatie met de Invantive connector voor Exact Online. Die URL kopieer je via de “kopieerknop” of met Ctrl+C als de waarde van het veld Bridge Online URL van je Exact Online database. Deze Exact Online database kun je registreren in de Power BI connector Invantive Cloud volgens dit stappenplan. Het template maakt gebruik van Invantive Cloud; het gebruik is de eerste 180 dagen gratis en vrijblijvend, en loopt automatisch af. Voor ANBI stichtingen en kleine gebruikers is er een blijvend gratis versie van de Power BI connector. De meeste gebruikers kiezen daarna voor het plan met maximaal 100 administraties voor EUR 49 per maand. Er zijn alleen kosten per maand bij gebruik; het gebruik staken is dus voldoende om verdere kosten te voorkomen. Het template werkt zowel met Power BI Desktop als met Power BI web.

De gegevens worden meteen ververst en na korte tijd zie je het ingevulde resultatenrekening dashboard. Er zitten geen rechten op de template buiten het Invantive logo. Je mag het template naar eigen inzicht aanpassen, uitbreiden, verspreiden of delen. Je mag je eigen verbeteringen ook verkopen als een nieuw template zonder bronvermelding.

Rapport deels leeg?

Soms zal het Power BI template maar deels gevuld worden met gegevens. Controleer in dat geval of de gebruiker waarmee de koppeling geregistreerd is in Invantive Cloud wel rechten heeft om de ontbrekende te zien in Exact Online. Meestal ontbreken dan bijvoorbeeld rechten op balans of Winst & Verlies. De sleutelgebruiker van de organisatie kan die rechten toekennen.

Soms zal het Power BI template maar een deel van de administraties beschikbaar aan de gebruiker tonen. Volg in dat geval de stappen op Itgeneor228 / itgenoda060: Forbidden - User division is not within division scope om rechten te geven op alle of meer administraties.

1 Like

Ik krijg deze melding:

Kan de sjabloon niet openen
Er is een fout opgetreden tijdens het openen van D:\Downloads\Exact Online - Balans.pbit: Kan niet voorbij het einde van de stroom lezen.

image

Dat is vervelend. Welke versie van Power BI Desktop gebruik je? Treedt deze melding ook nog op als je de laatste versie gebruikt?

1 Like

Inderdaad. Update doet wonderen :innocent: Dank je wel.

1 Like